Afbeelding Benzinepomp project

Prins Autogas: Demonstratie nieuwe alternatieve brandstof

Er zijn nog maar weinig duurzame oplossingen voor de vervanging van dieselmotoren. Vooral bij vervoer over de weg van goederen of personen (medium/heavy duty), waar een grote actieradius en bedrijfszekerheid essentieel is, worden hoofdzakelijk dieselmotoren gebruikt. Om dit vervoer toch duurzaam te maken, heeft Prins Autogassystemen in dit project samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Ford Duitsland, een direct injectie brandstof systeem voor DiMethyl-Ether (DME) ontwikkeld en gedemonstreerd als 100% vervanger voor diesel.

DME als alternatieve brandstof heeft een aantal grote voordelen. DME is een gasvormige ether die onder druk, vergelijkbaar met LPG, vloeibaar is en qua eigenschappen en verbrandingskarakteristieken in veel opzichten vergelijkbaar is met diesel. Het heeft een hoge energiedichtheid vergeleken met andere alternatieve brandstoffen en een hoog Cetaan gehalte zodat het kan ontbranden door compressie en is daarmee geschikt voor gebruik in dieselmotoren. Daarnaast komt er nagenoeg geen fijnstof vrij bij de verbranding en bij winning uit biomassa (bioDME) is de CO2 voetafdruk zeer klein. Doordat de eigenschappen van DME vergelijkbaar zijn met LPG kan met minimale aanpassing gebruik maken van de bestaande LPG infrastructuur, wat benodigde investeringen in een infrastructuur sterk drukken. Om directe injectie van DME in dieselmotoren mogelijk te maken zal er wel een nieuw brandstofsysteem en een nieuw motorbesturingssysteem (ECU) ontwikkeld moeten worden. De basis dieselmotor zelf hoeft niet aangepast te worden om DME te gebruiken. De infrastructuur voorziening zal ontwikkeld worden door Akzo Nobel en een demonstratie zal plaatsvinden bij Willemsen de Koning.

Samenwerking met Craeghs

Craeghs werkt al vele jaren samen met Prins en is vanaf het eerste moment betrokken geweest bij de plannen van Prins om DME dé nieuwe alternatieve brandstof te maken voor medium en heavy duty. Dit is ook niet de eerste subsidie die Craeghs succesvol heeft aangevraagd voor Prins. We konden daarom snel en gemakkelijk schakelen met Prins om een mooi plan op te stellen voor de DKTI aanvraag. Inmiddels zijn Prins en Craeghs gezamenlijk een groot Europees consortium aan het opzetten voor de verdere uitrol van DME als dé alternatieve brandstof voor medium en heavy duty. Hierbij zet Craeghs zich in als projectmanager en wordt er druk gewerkt aan het verkrijgen van subsidie vanuit Europa.

Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport (DKTI Transport)

De Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in Transport is ingevoerd in 2017 om de CO2 uitstoot van transport te verminderen. Er wordt subsidie verstrekt voor oplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. U kunt aanvragen door voor drie soorten projecten: proeftuinen, experimentele ontwikkelingen, of haalbaarheidsstudies naar project experimentele ontwikkelingen. Er is ook de mogelijkheid tot cofinanciering of steun aan innovatieclusters. De DKTI-Transport regeling loopt nog tot 2021. De eerstvolgende opening is begin 2019.

Meer weten?

Bent u benieuwd of uw project in aanmerking komt voor de DKTI? Neem vrijblijvend contact met ons op en we nemen graag met u de mogelijkheden door. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel DME: Dé alternatieve brandstof voor medium/heavy duty
Subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -Innovaties in transport (DKTI Transport)
Projectpartners
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.