subsidie

Partners voor Water 2022-2027

Partners voor Water (PvW) is hét programma voor partijen in de Nederlandse watersector die hun vernieuwende kennis, expertise en innovatiekracht internationaal willen inzetten. Het programma richt zich op het verbeteren van waterzekerheid, waterkwaliteit en waterveiligheid in delta’s, deltasteden en stroomgebieden in het buitenland. Waterzekerheid, waterkwaliteit en waterveiligheid draait binnen PvW om duurzame bescherming tegen te veel, te weinig of te vuil water, toegespitst op de lokale omstandigheden. PvW is een programma van de Nederlandse Internationale Waterambitie (NIWA). Het doel van de NIWA is het vergroten van de waterveiligheid en waterzekerheid voor mens, plant en dier. Daarmee zijn de mogelijkheden van PvW breed; van drinkwaterbeschikbaarheid voor mens en dier tot kustbescherming en herstel van gezonde aquatische ecosystemen.

Mogelijkheden

Binnen de PvW regeling kunnen ondernemingen, onderzoeksinstanties en ngo’s subsidie aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek of een pilotproject.

Haalbaarheidsonderzoek

Een haalbaarheidsonderzoek binnen PvW dient vooral als voorbereiding op een pilot of demonstratie. In het haalbaarheidsonderzoek kunnen sterke en zwakke punten en de kansen en risico’s van een project in beeld gebracht worden. Een positieve uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek vormt daarmee een logische basis voor een opvolgend pilotproject.

Pilotproject

Pilotprojecten zijn de focus van PvW. Binnen een pilotproject is altijd sprake van een experimentele ontwikkeling die bijdraagt aan waterveiligheid, waterkwaliteit of waterzekerheid. Hierbij kan gedacht worden aan prototypes, demonstraties, pilot-ontwikkeling of het testen en goedkeuren van nieuwe of verbeterde systemen. De focus ligt hierbij op de kleinschalige, haalbare toepassing van nieuwe oplossingen.

Budget

Het Partners voor Water programma loopt van 2022 tot en met 2027, waarbij 2025 het laatste jaar is voor nieuwe aanvragen. Voor de gehele periode is €15 miljoen subsidie beschikbaar. Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 70% van de subsidiabele kosten. Voor haalbaarheidsstudies kan €25.000 tot €250.000 aangevraagd worden. Voor pilotprojecten kan €25.000 tot €600.000 aangevraagd worden.

En nu?

Craeghs Consultancy houdt de openstellingen van Partners voor Water nauwlettend in de gaten. Interesse in de Partners voor Water regeling? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe je de regeling kunt gebruiken om de kosten voor buitenlandse projecten op het vlak van waterzekerheid en waterveiligheid kunt verminderen. Je kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd op 14 mei 2024