subsidie

Praktijkleren

Met de subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Dankzij de regeling kunnen leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding komen voor subsidie in aanmerking.

Mogelijkheden

De subsidieregeling praktijkleren kan aangevraagd worden door ondernemers die begeleidings- of stageplaatsen, praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen realiseren. Dit betreft plaatsen voor leerlingen/studenten uit het VSO, praktijkonderwijs, vmbo, mbo, hbo en wo. De regeling richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, sectoren met ernstig personeelstekort en wetenschappelijk personeel.

Budget

Het budget is verdeeld per onderwijscategorie. Indien het maximale bedrag bereikt is wordt de openstelling niet gesloten, maar wordt het bedrag evenredig verdeeld over alle aanvragen binnen de categorie. In beginsel is het maximale subsidiebedrag € 2700 per gerealiseerde stage- of leerplaats.

De budgetten per onderwijscategorie bedragen in 2023:

Onderwijscategorie
Budget
Vmbo, VSO en praktijkonderwijs € 1,3 miljoen
Mbo € 245,8 miljoen
Hbo € 4,4 miljoen
Wo € 2 miljoen
En nu?

Creëert u binnen uw onderneming stage- of praktijkleerplaatsen en wilt u gebruik maken van de regeling Praktijkleren? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe u de regeling in kunt zetten om een tegemoetkoming te ontvangen voor uw inspanningen. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 18 augustus 2023.