Afbeelding sorteren flesdoppen

Nieuw thema voor DEI+: Circulaire economie pilots en demonstraties

24.07.2019

Er wordt een nieuw thema toegevoegd aan de DEI+ regeling: Circulaire economie. Dit volgt uit het extra budget van € 80 miljoen wat Den Haag beschikbaar heeft gesteld voor de circulaire economie. De DEI+ regeling wordt door RVO uitgevoerd om projecten te ondersteunen waarin nieuwe, energiezuinige technieken worden gedemonstreerd of pilots worden gerealiseerd.

In dit geval wordt met circulaire economie bedoeld:

  • recycling en hergebruik van afval
  • reparatie
  • gebruik van biobased grondstoffen met een CO2 reductie (enkel pilots voor biobased).

Dit komt bovenop de interessante, bestaande thema’s die nog open staan: energie-innovatie (open tot 07/01/2020), flexibilisering elektricitieitssysteem (tot 24/09/19), en ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking (kortlopend 24-09-19, meerjarig 07-01-2020).

Openstelling

Het thema circulaire economie wordt opengesteld vanaf 1 augustus 2019 tot en met 22 september 2020. Belangrijke kanttekening hierbij is dat projecten afgerond moeten zijn vóór 2021. Het is daarom verstandig om niet te lang te wachten met uw aanvraag.

Er is een budget van € 44 miljoen beschikbaar, dit wordt verdeeld volgens het ‘eerst komt, eerst maalt’ principe.

En nu?

Voor een voorbeeld van een DEI project kunt u deze video van RVO over Black Bear Carbon bekijken. Let er wel op dat deze video enkel een indicatie is, door de vele thema’s passen er zeer diverse projecten binnen de DEI+. Voor meer informatie over de DEI kunt u ook onze DEI+ webpagina bekijken.

Wilt u DEI+ aanvragen maar twijfelt u over de aanpak? Neem contact met Craeghs op, onze adviseurs helpen u graag verder. We zijn bereikbaar via 010 – 243 06 53 of via info@craeghs.nl.