subsidie

Demonstratie energie-innovaties (DEI)

In 2019 is de demonstratie energie-innovaties (DEI) subsidieregeling grondig op de schop genomen. Er worden verschillende energiethema’s samengevoegd in de regeling, die een budget krijgt van meer dan € 100 miljoen, en er komt meer focus op de reductie van CO2. Zo wordt de regeling gericht op het behalen van de doelen van het Klimaatakkoord. Er is een zeker gevoel van urgentie bij de overheid vanwege de verloren rechtszaak tegenover Stichting Urgenda. Het is daarom niet verrassend dat de tender procedure wordt vervangen door een ‘first come, first serve’ aanpak zodat projecten zo snel mogelijk van start kunnen gaan. Het is dus belangrijk om uw project zo snel mogelijk in te dienen. In dezelfde trant is de looptijd van projecten, buiten het thema ‘Energie-innovatie’, beperkt tot 1 jaar na aanvang bij minder dan € 125.000 subsidie en tot eind 2019 bij meer dan € 125.000 subsidie. Zo kunnen projecten zo snel mogelijk positief bijdragen aan de beperking van uitstoot in Nederland.

Doelstelling

Binnen DEI zijn vijf thema’s die ieder een eigen deel van het budget voor rekening nemen. Er is een maximum van € 6 miljoen subsidie per project beschikbaar, behalve voor het thema ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’ wat een maximum van €15 miljoen per project heeft.

DEI-thema Budget Openstelling Opmerkingen
Energie-innovatie € 35 miljoen tot 31-12-2019 Maximale looptijd 4 jaar
CO2-reductie industrie (waaronder recycling, CCUS, infrastructuur) € 23,74 miljoen tot 04-06-2019
Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof) € 33 miljoen tot 24-03-2020 Maximaal € 15 mln per project
Enkel pilot projecten
Innovaties Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen € 11 miljoen
(€ 4 miljoen maatschappelijk vastgoed)
01-04-2019 tot 13-08-2019 Enkel pilot projecten
Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking € 10 miljoen 04-02-2019 tot 24-09-2019
Projecteisen

Er zijn verschillende typen projecten die onder DEI kunnen worden uitgevoerd.

 1. Pilotprojecten
  Projecten waarin CO2-reducerende maatregelen worden getest in realistische omgevingen. Het kan gaan om nieuwe of verbeterde producten, processen of diensten. Deze projecten worden beoordeeld naar de internationale stand van technologie;
 2. Demonstratieprojecten
  Demonstratieprojecten moeten gaan om de demonstratie van een nieuwe technologie of een nieuwe toepassing in de praktijk. Een project kan investeringssubsidie ontvangen voor investeringen in materiële activa. Deze subsidie moet worden aangevraagd door de eindgebruiker of exploitant.
  Maximaal 50% van de kosten mogen voor de inhuur van derden zijn. Er mogen geen prototypes worden gedemonstreerd, het dient een blijvende installatie te zijn.
Criteria en aandachtspunten
 • Projecten moeten starten binnen zes maanden na beschikking;
 • Minder dan € 125.000 subsidie: 1 jaar looptijd (behalve thema ‘Energie-innovatie’);
 • Meer dan € 125.000 subsidie: looptijd tot 31-12-2019 (behalve thema ‘Energie-innovatie’);
 • First come, first serve (openstelling vanaf februari 2019);
 • Subsidiepercentages van 25% tot 80%, afhankelijk van project en partners.
En nu?

Vanwege het grote aantal thema’s en de vele haken en ogen aan de regeling is het moeilijk om alles uit te leggen op één pagina. We raden u daarom aan om contact met ons op te nemen indien uw project mogelijk binnen de regeling valt via het telefoonnummer op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl. In een vrijblijvend gesprek kunnen onze adviseurs met u alle opties doornemen. Wacht niet te lang, het is niet duidelijk hoe lang er nog budget zal zijn.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.