Afbeelding Pik een graantje mee

Pik een graantje mee – energiesubsidies in 2020

23.01.2020

Nederland loopt in Europa achteraan qua groene energieproductie. Er zijn daarom zeer veel subsidies beschikbaar om energieverbruik te verminderen en de CO2 impact van energieproductie te verlagen. Hier kunt u natuurlijk gebruik van maken. Hieronder ziet u een aantal interessante subsidies voor innovatieve projecten, en daaronder voor projecten die een duidelijke CO2 besparing hebben.

Innovatieve projecten

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie – DEI+

De DEI regeling is gericht op de ontwikkeling van nieuwe technieken en processen om CO2 te besparen. Er worden pilotprojecten en demonstratieprojecten gesubsidieerd en er zijn veel verschillende thema’s. Voor 2020 is er een budget van € 86,1 miljoen met subsidiepercentages van 35% tot 65%. Dit budget wordt verdeeld over de volgende thema’s:

 • Circulaire economie
 • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energie (inclusief flexibilisering van het elektriciteitssysteem waaronderwaterstof en ruimtelijke inpassing)
 • Lokale infrastructuur
 • Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector

 

Er is ook een afzonderlijk budget gereserveerd voor aardgasloze woningen, wijken, en gebouwen; € 44 miljoen (maximaal € 9 miljoen. per project). En de circulaire economie openstelling uit 2019 is nog actief.

 • Circulaire economie: € 17 miljoen tot 22 september 2020
  Voor projecten rond recycling of hergebruik, reparatie, of het gebruik van biobased grondstoffen.

 

Hernieuwbare Energie: € 7,8 miljoen tot 31 maart 2020

Voor vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie in 2030, tegen een lagere kostprijs dan nu gangbare technieken. Zo wil de overheid besparen op SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

 

MOOI: € 65 miljoen tot midden april 2020

De Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling richt zich op substantiële projecten van consortia voor integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Deze regeling is nog niet helemaal gefinaliseerd maar we verzamelen al kansrijke projecten.

De budgetten binnen MOOI zijn verdeeld per thema:

 • Wind op Zee € 10,1 miljoen
 • Hernieuwbaar op land € 10,9 miljoen
 • Gebouwde omgeving € 27 miljoen
 • Industrie € 17 miljoen

 

Bewezen investeringen in milieuvriendelijkheid

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie: meer dan € 18,6 miljoen tot 30 juni 2020

Voor subsidie op investeringen in de industrie die een CO2-besparing realiseren maar een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar. Het verschil tussen de besparende investering en de conventionele, vervuilende referentie-investering is subsidiabel. Er kan tussen de € 125.000 en € 3 miljoen subsidie worden aangevraagd per project.

Energie-investeringsaftrek (EIA): geheel 2020

Doet u een investering in een bedrijfsmiddel wat staat op de Energielijst 2020? Dan kunt u hier fiscaal voordeel mee behalen. Gemiddeld komt dit op 11% van de investering neer.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): geheel 2020

Met de MIA en Vamil kunt u een investeringsaftrek of afschrijving van investeringkosten ontvangen voor een milieuvriendelijke techniek. In de Milieulijst staan alle relevante percentages.

 

Geen passende regeling?

Bent u milieuvriendelijk bezig maar ziet u geen aanknopingspunt? Neem contact met ons op voor een gratis, actuele analyse van de subsidiekansen voor uw project. Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.