Afbeelding MIT R&D

MIT R&D is open voor aanvragen!

22.06.2023

In ons bericht van vorige maand is genoemd  dat de MIT R&D-samenwerkingsprojecten vanaf 6 juni zou opengaan. Vanaf deze maand is het dus weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor uw samenwerkingsproject!

MIT R&D

Voor de MIT R&D regeling zijn minimaal twee mkb bedrijven nodig. In een speur- en ontwikkelingsproject (R&D) werken twee of meer partijen aan een innovatief project wat ten goede komt aan de provincie/regio. De focus ligt op de aansluiting bij de missies en Kennis- en Innovatieagenda’s. Deze zijn leidend op zowel provinciale als regionale schaal.

Budget

De totale budgetten verschillen per regio. De MIT R&D maakt onderscheidt tussen grote (max. € 350.000 subsidie) en kleine (max. € 200.000 subsidie) innovatieprojecten. Voor beide geldt een subsidiepercentage van 35%. Het indienen van een aanvraag kan van 6 juni t/m 12 september 2023.

Ik wil graag een MIT R&D-subsidie aanvragen!

Craeghs heeft veel ervaring met MIT-projecten. Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies hoe u de MIT R&D kan aanvragen. Wij zijn telefonisch te bereiken op  010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Bekijk ook het klantverhaal van FUL Foods en Lgem voor een voorbeeld van een succesvolle MIT R&D-aanvraag.