Zeeland in Stroomversnelling is weer open!

21.05.2024

De bekendste subsidie van Zeeland, Zeeland in Stroomversnelling (ZiS), is ook dit jaar weer opengesteld! Het gezamenlijke doel van de regio en het Rijk is om tot duurzame economische structuurversterking in Zeeland te komen. Dit is vertaald naar het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Ben je  gevestigd in Zeeland of werk je samen met Zeeuwse bedrijven? Lees dan hieronder wat dit voor jou kan betekenen!

 

Zeeuws vestigingsklimaat

Kennis en innovatie zijn zeer belangrijk om bedrijven naar de Zeeuwse regio toe te trekken. De provincie Zeeland wil graag de lokale economie stimuleren door de samenwerking tussen Zeeuwse partijen te bevorderen en de kennis in de sector te stimuleren via de regionale kennisclusters. Het betrekken van het kennis- en innovatienetwerk in Zeeland is daarom noodzakelijk om een goede subsidieaanvraag te kunnen indienen bij dit loket.

 

Nieuwe thema’s

Op 22 mei 2024 is tijdens de informatiesessie over de ZIS-regeling door de provincie Zeeland bekendgemaakt dat de thema’s waarop de regeling deze openstelling focust, zijn veranderd ten opzichte van vorig jaar. Ook zijn binnen ieder thema prioriteiten benoemd, welke een voordeel krijgen bij de beoordeling. Voor deze openstelling gelden de volgende thema’s met prioriteiten:

 • Energie
  • Het verhelpen/verminderen van de netcongestie door gebruik te maken van slimme energiesystemen;
  • De warmtetransitie in de gebouwde omgeving.
 • Klimaat
  • Vergroten van de beschikbaarheid van zoetwater in Zeeland door beter benutten en opwaarderen van afval- en regenwater;
  • Klimaat adaptieve en groene inrichting van bedrijfspercelen.
 • Grondstoffen
  • Het opwaarderen van reststromen;
  • Het verminderen van het grondstofgebruik door (minimaal) een extra stap hoger te zetten op de R-ladder.
 • Landbouw en Voeding
  • Gezond en veilig voedsel (ketenaanpak, verduurzaming (gezondere) voedselproductie);
  • Alternatieve teelten en bio-based grondstoffen, inclusief duurzaam gebruik van reststromen uit voedselproductieprocessen;
  • Landbouw in balans met omgeving (zilte teelten, droogteresistente gewassen, kringlopen en bodemverbetering).
Haalbaarheid of demonstratie?

Er kunnen twee typen projecten worden ingediend binnen deze regeling:

Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren.

 • Subsidiepercentage van 50%;
 • Maximaal € 50.000 subsidie per project;
 • Een totaal budget van € 250.000.

Bij een demonstratieproject kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

 • Subsidiepercentage van 40%;
 • Maximaal € 200.000 subsidie per project;
 • Totaal budget van € 800.000.
Deadlines

Zowel haalbaarheidsonderzoeken als demonstratieprojecten kunnen worden ingediend van 10 mei t/m 14 september 2024. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner). Een breed (Zeeuws) consortium verhoogt de slaagkans!

Interesse aangewakkerd?

De subsidie wordt toegekend op basis van het tendersysteem; de beste aanvragen maken de meeste kans. Wij geven je een eerlijke inschatting van de kansen, want zelfs goede projecten zijn niet gegarandeerd van subsidie, vanwege de populariteit van de regeling. Onze adviseurs helpen je natuurlijk graag met het schrijven van jouw aanvraag, zodat je met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Craeghs heeft veel ervaring met Zeeland in Stroomversnelling aanvragen, zie bijvoorbeeld ons project voor Terra Inspectioneering. Je kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. Dan kijken we graag samen naar de mogelijkheid tot het indienen van een Zeeland in Stroomversnelling aanvraag.