project

Terra Inspectioneering: Zeeland in Stroomversnelling subsidie voor Robotic Inspections

In de procesindustrie (chemiebedrijven, raffinaderijen en energiecentrales) worden constructies zoals leidingwerk, ketels en branders periodiek geïnspecteerd op hun structurele integriteit. Nu worden die nog volledig handmatig gedaan, maar Terra Inspectioneering wil, in samenwerking met Dockwize, ArboMag en EPC Boiler, deze inspecties gaan uitvoeren met drones. Om zo de inspecties sneller, veiliger, goedkoper en nauwkeuriger uit te voeren.

Samenwerking Terra Inspectioneering, Dockwize, ArboMag en EPC Boiler

Een samenwerkingsverband bestaande uit Terra Inspectioneering, Dockwize, EPC Boilers en ArboMag ziet de potentie van drones, en dan met name in industriële maintenance context c.q. energie-industrie. Waar bestaande inspectiemethoden onpraktisch, gevaarlijk en/of inefficiënt zijn, willen de partijen in samenwerking hightech inspectiedrones en bijbehorende positioneringstechnologie ontwikkelen, meer specifiek voor de inspectie en restlevensduuranalyse van verschillende industriële installaties. In het bijzonder leidingwerk van ketels en ovens in ATEX-zones (omgevingen waar explosiegevaar bestaat). Daarbij zullen de ontwikkelde innovatieve dronesystemen en oplossingen uitvoerig worden getest en vervolgens gedemonstreerd binnen relevante K&I-netwerken en aan verschillende stakeholders uit de energie-industrie.

Naast de uitvoer van testen op praktijklocaties (i.e. energiecentrales) van bestaande partners (o.a. Vopak Vlissingen), zullen er verschillende demonstaties plaatsvinden op een speciaal daartoe uitgeruste demolocatie en representatief ‘decor’. Deze tijdelijke accommodatie is geïnitieerd door een aantal koplopers uit de provincie en vormt de eerste bouwsteen in het opzetten van een permanente ontwikkel-, test- en demolocatie (OTD). Dockwize regisseert de exploitatie op dit moment en beoogt te komen tot een structurele invulling. Het innovatiecentrum dient ertoe verdere invulling te geven aan benodigde ontwikkel-, test- en demofaciliteiten van het definitieve OTD, waarbij de dronediensten van Terra Inspectioneering als aansprekend voorbeeldproject worden ingezet. De realisatie van een volledig geoutilleerd OTD zal de verschillende kennis- en innovatienetwerken in de Zeeuwse maintenance sector en energie-industrie enorm versterken en het herhalingspotentieel van hightech innovatie in Zeeland bevorderen. Daarnaast biedt deze locatie een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor innovatieve (startup)bedrijven.

Samenwerking met Craeghs

Voor het indienen van Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) aanvragen kwam onze partner Terra Inspectioneering met een potentieel plan dat zij samen met Dockwize wilde gaan indienen. Craeghs heeft al meerdere aanvragen voor Terra Inspectioneering ingediend, zoals de WBSO en verschillende MIT aanvragen. Om die reden werd Craeghs door Terra Inspectioneering bij dit project getrokken om in zeer korte tijd een kwalitatief goed projectplan neer te zetten om zo een positieve beschikking mogelijk te maken. Het snel kunnen schakelen met Craeghs stelde Terra Inspectioneering en de rest van het consortium in staat om zelfs met nog enkele dagen voor de deadline een aanvraag op te stellen en goedgekeurd te krijgen.

Subsidieregeling: Zeeland in Stroomversnelling

De provincie Zeeland wil graag de duurzame netwerken en samenwerkingsverbanden in Zeeland versterken zodat deze bijdragen aan het versterken van het ecosysteem van Zeeuwse topclusters met een goede kennis- en innovatie infrastructuur. Om dit te bereiken bestaat het Zeeland in Stroomversnelling programma. Hierin kunnen aanvragen worden gedaan voor haalbaarheidsstudies, demonstraties en pilots die passen binnen een van de aangewezen Zeeuwse clustersamenwerkingen in de sectoren Agrofood en Seafood, Havens en logistiek, Industrie en maintenance, Water en energie, Vrijetijdseconomie en Zorg.

Het is mogelijk om tot 50% subsidie te krijgen met een maximum van € 50.000 voor een haalbaarheidsproject, voor demonstratieprojecten is dat 40% met een maximum van € 200.000. De projecten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de structuurversterking van de Zeeuwse economie gekeken vanuit de verschillende sectoren en de mate van innovativiteit die deze projecten hebben. De beste aanvragen, zowel kijkende naar projectplan als het consortium, komen in aanmerking voor de subsidie. Het is daarom van belang dat beide van uitmuntende kwaliteit zijn. Zeer belangrijk is het verspreiden van de kennis onder het Zeeuwse kenniscluster zodat het project ten goede komt van de provincie Zeeland.

En u?

Wilt u ook succes behalen met een regionaal subsidietraject? Craeghs heeft veel ervaring met het verkrijgen van verschillende regionale subsidies, specifiek doet Craeghs meerdere aanvragen voor de ZiS per openstelling, en kan u een eerlijke inschatting geven van uw kansen; zelfs goede projecten zijn niet gegarandeerd van subsidie vanwege de vele gegadigden. Onze adviseurs helpen u natuurlijk graag met het schrijven van uw aanvraag zodat u met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek! Bel 010 – 243 06 53 of stuur een email naar info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel
Robotic Inspections – Maintenance in de Zeeuwse energie-industrie
Subsidieregeling Aanjaaggelden Zeeland in Stroomversnelling
Subsidiebedrag € 200.000
Projectpartners
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 28 juli 2021.