project

Aqua Valley: proeftuin voor de aquacultuur

Aqua Valley is een omvangrijk Zeeuws project waarbij bedrijven en onderzoeksinstellingen in de aquacultuur samenwerken (o.a. Stichting Zeeschelp, Seafarm, Kingfish Zeeland, Fry-Marine, Green Shrimp Farming, Hogeschool Zeeland en Wageningen University & Research). Die samenwerking richt zich vooral op het delen van kennis en expertise om sneller innovaties te realiseren en succesvol toe te passen. Op die manier kan de hele sector grote stappen maken, is de gedachte. Na afloop van het project (in 2022) wordt alle vergaarde kennis namelijk kosteloos gedeeld met de rest van de sector. Overigens blijft Aqua Valley niet beperkt tot de huidige deelnemers. ‘Het is uitdrukkelijk de bedoeling om andere bedrijven te inspireren om deel te nemen aan het Aqua Valley cluster.’

Samenwerking met Craeghs

Craeghs is vanaf het begin betrokken bij dit unieke samenwerkingsproject en heeft bijgedragen aan de vorming van een consortium. Samen met de partners is een haalbaar projectplan opgesteld en een succesvolle aanvraag ingediend binnen de OPZuid 1B1 (proeftuinen, living labs) subsidieregeling, aangevuld met Zeeuwse cofinanciering. We zijn daarnaast nauw betrokken bij de uitvoering van het project en ontlasten de partners voor subsidie gerelateerde zaken. Zo kunnen zij zich richten op de succesvolle kweek van vis, schelpdieren of zeewier!

Subsidieregeling: OPZuid 1B1

OPZuid is het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland. Het doel van het programma is om het innovatiesysteem te versterken (1B1). Ondernemers uit Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse open innovatiesysteem in cross-overs. Cross-overs houden in dat het project aansluit op meerdere topclusters. Projectaanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven, samenwerkingsverbanden (met minimaal één MKB onderneming) en kennisinstellingen die behoren tot de zeven topclusters.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regeling of wilt u weten of uw project zou passen? U kunt altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en Cijfers
Projecttitel Aqua Valley ‘Kennis delen om te vermenigvuldigen’ 
Subsidieregelingen Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid 1B1: Versterking innovatiesysteem) en Zeeuwse cofinanciering
Subsidiebedrag € 1.684.983,89
Projectpartners
Subsidieverstrekker OPZuid 1B1 openstelling European Union

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.