project

Ballast Nedam: zonnepanelen op inrichting Zaanstad

Ballast Nedam is één van de grootste bouwbedrijven van Nederland en onderdeel van Renaissance Construction, één van de grootste bouwbedrijven ter wereld. Ballast Nedam voert veel projecten uit, ook voor de overheid. Ze hebben oog voor duurzaamheid in hun projecten, wat ook bij deze opdracht weer duidelijk naar voren komt.

Project

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen heeft Ballast Nedam een nieuwe penitentiaire inrichting gebouwd op het bedrijventerrein HoogTij in Westzaan. Het gebouw is een van de grootste en modernste penitentiaire inrichtingen van Nederland. De inrichting is multifunctioneel (flexibel in capaciteit en bestemmingen), waarbij het voldoet aan alle eisen en normen van deze tijd, bijvoorbeeld in het kader van daglichttoetreding, ventilatie, moderne technologie en beveiliging. Hierbij past ook een moderne energievoorziening door gebruik te maken van zonnepanelen. Om dit te kunnen realiseren heeft Craeghs een Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) subsidie aangevraagd voor Ballast Nedam.

Justitieel Complex Zaanstad
Foto door Arenda Oomen

Regeling: SDE+

Omdat het produceren van groene energie vaak duurder is dan het gebruiken van grijze energie, wordt dit gestimuleerd met SDE+ subsidie. SDE+ is een exploitatiesubsidie bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en kan worden aangevraagd voor verschillende vormen van duurzame energie, zoals energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon. Ballast Nedam ontvangt via de SDE+ gedurende 15 jaar een vergoeding voor de opgewekte energie.

Benieuwd naar SDE+-subsidiemogelijkheden voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Betrokken bij dit project