subsidie

SDE+

De overheid stimuleert duurzame energieproductie middels de subsidieregeling SDE+. Omdat het produceren van ‘groene energie’ vaak duurder is dan het gebruiken van ‘grijze energie’, wordt dit gestimuleerd middels een exploitatiesubsidie. Hiermee ontvangt u subsidie op hernieuwbaar geproduceerde energie, zoals energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon.
De SDE+ is een regeling voor heel ondernemend Nederland. Van MKB-bedrijven, tot grotere bedrijven, instellingen en non-profitorganisaties.

Openstelling en budget

Elk jaar wordt SDE+ tweemaal opengesteld en in 2017 en 2018 was het totaalbudget € 12 miljard. Subsidie is beschikbaar voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

  1. Duurzame elektriciteit;
  2. Duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
  3. Groen gas.
Aanvragen

De SDE+ wordt gefaseerd opengesteld, waarbij (afhankelijk van de energie-categorie) de subsidiebijdrage per geproduceerde energie-eenheid steeds toeneemt. Hierdoor kan het lonen de aanvraag in een latere fase in te dienen, maar ontstaat het risico dat er achter het net wordt gevist (i.v.m. uitputting budget). Het is daarom aan te raden bij een geplande investering te informeren, zodat we een inschatting kunnen maken wanneer de aanvraag het beste kan worden ingediend. Aanvragen worden (per fase) behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer weten?

Wilt u ook investeren in duurzame energie? En wilt u met ons in gesprek om u aanvraag zo groot mogelijke kans te geven om subsidie te krijgen? Neem dan contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.