project

Pigster: Intelligent varkenstoillet

Pigster is een samenwerkingsinitiatief tussen Kees Scheepens en Kipster (meest dier-, milieu- en mensvriendelijke kippenboerderij ter wereld). Aan de hand van o.a. het patent van Kees Scheepens beoogt Kipster door middel van het Pigster-concept de varkenshouderij om te gooien. Met behulp van een intelligent varkenstoillet kan op een diervriendelijke wijze tot  90% emissiereductie behaald worden. Dat is goed voor de natuur, maar vooral ook voor  de varkens!

Samenwerking Kipster en Kees Scheepens

Kees Scheepens en Kipster zijn de samenwerking aangegaan om het Pigster concept uit te rollen in de varkenshouderij. Met behulp van dit concept kan de varkenshouderij op een diervriendelijke manier sterk verduurzamen; net zoals Kipster heeft gedaan in de pluimveehouderij. Varkens zijn slimme dieren en zullen worden getraind om op bepaalde gescheiden locaties te mesten en urineren om zo o.a. de ammoniak uitstoot zeer sterk te verminderen. Het slimme varkenstoillet zal de volgende voordelen met zich meebrengen:

  1. Luchtwassers zullen overbodig worden waardoor investeringsgeld vrijkomt en minder energie wordt verbruikt;
  2. Het leefklimaat in de stal zal significant verbeterd worden voor zowel varkens als personen;
  3. De emissiereductie is zowel mogelijk voor varkenshouderij waar de varkens altijd binnen blijven als varkenshouderijen met uitloop;
  4. Doordat de urine en mest apart kunnen worden verzameld, kunnen zij kwalitatief beter worden gebruikt dan als ze gemengd zouden zijn. De mest kan worden gebruikt om het humusgehalte van de bodem te verbeteren en de urine kan worden gebruikt als meststof.
Samenwerking met Craeghs

De SBV-stalregeling beschikt het budget vanaf het project met de hoogste score omlaag tot het budget op is. Met behulp van Craeghs heeft Pigster een sterke aanvraag kunnen neerzetten die een positieve beschikking heeft gekregen zodat meer dan € 1 miljoen subsidie is binnengehaald voor dit ontwikkeltraject. Ook gedurende het lopende project blijft Craeghs betrokken om het project soepel te laten verlopen.

Subsidieregeling: Stalregeling

Het doel van de subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen is om brongericht de broeikasgas- en stalemissies (methaan, ammoniak, geur en fijnstof) van de veehouderij sterk te verminderen. Na een eerste call vorig jaar, zal de regeling dit jaar nogmaals opengaan op 24 februari tot 4 mei 2021. Zie de tabel hieronder en voor meer informatie zie ons nieuwsbericht.

Houderijen Budget
Varkenshouderij € 9,2 miljoen
Melkgeitenhouderij € 2 miljoen
Melkveehouderij € 8,8 miljoen
Vleeskalverhouderij € 2 miljoen
Pluimveehouedrij € 3 miljoen
Meer weten?

Heeft u ook een project dat mogelijk binnen de gestelde regeling valt en wilt u daar vrijblijvend advies over? Neem dan op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Minimalisering van stalemissies door toepassing van het intelligent varkenstoilet binnen het Pigster concept
Subsidieregeling Onderzoeken en ontwikkelen van innovaties voor stalsystemen
Projectpartners Pigster, Kees Scheepens

Subsidieverstrekker RVO

Laatst gewijzigd 22 februari 2021.