SBV: Openstelling brongerichte verduurzaming stallen

15.01.2021

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies te kunnen verminderen? En bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens- of geitenhouder? Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aan om uw idee te onderzoeken en ontwikkelen. Totaal is er € 172 miljoen beschikbaar tot 2030, naar verwachting zullen er twee calls dit jaar open gaan om wederom € 20 miljoen te verdelen. De subsidiepercentages kunnen hierbij oplopen tot 100% van de gemaakte kosten (afhankelijk van het type onderzoek, de samenwerking en de grootte van uw bedrijf).

Voor wie is de SBV?

De twee SBV subsidiemodules hebben het doel om agrariërs te helpen om investeringen te doen die de uitstoot van vervuilende stoffen uit stallen bij de bron verminderen. Er zijn twee modules voor de innovatie en verduurzaming van stallen:

  • De eerste module is een subsidie voor onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technieken en managementmaatregelen (en heet de innovatiemodule);
  • De tweede module is een subsidie voor het in gebruik nemen van de nieuwe techniek(en) op veehouderijlocatie(s)(en heet de investeringsmodule).
Voorwaarden innovatiemodule

De voorwaarden om subsidie te krijgen zijn als volgt:

  • U investeert in technieken, installaties, apparatuur, machines en uitrusting. Of u investeert in managementmaatregelen. Een combinatie hiervan is niet mogelijk;
  • De innovatie voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden;
  • Het niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid op een veehouderijlocatie mag door de innovatie niet verminderen;
  • De innovatie zorgt voor een brongerichte verduurzaming in de stal. Dus de innovatie richt zich op de bron van de broeikasgas- en stalemissies en verlaagt deze zoveel mogelijk;
  • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie;
  • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie;
  • De onderzoeksorganisatie laat de meetrapporten op internet zien.

Daarnaast zijn er minimale emissie-eisen gesteld om te bepalen of u in aanmerking komt voor bij investeringen.

Methaan Ammoniak Geur Fijnstof/endotoxine
Melkvee 50% 50% n.v.t. n.v.t.
Vleeskalveren 50% 50% 25% n.v.t.
Melkgeiten 50% 25% 25% n.v.t.
Varkens 50% 70% 25% 25%

En minimale eisen bij managementmaatregelen.

Methaan Ammoniak Geur Fijnstof/endotoxine
Varkens n.v.t. 10% 10% 10%
Melkvee 10% 20% n.v.t. n.v.t.
Staltechnieken voor de investeringsmodule

Er zijn momenteel vijf brongerichte fijnstof reducerende staltechnieken die in aanmerking komen voor subsidie:

Sector Staltechniek Vermindering fijnstof volgens de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav)
Vleeskuikens-, leg- en kalkoensector Positieve ionisatie met koolstofborsteltjes 31%
Vleeskuikensector Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden 49%
Vleeskuikensector Negatieve ionisatie met coronadraden, met 40 emitters per meter (prikkeldraad) 52%
Vleeskuikensector Positieve ionisatie met ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak 16%
Legsector Strooiselschuif bij volièrehuisvesting 20%

Deze technieken zijn met name gericht op de reductie van fijnstof, en kunnen bij komende openstellingen nog veranderen.
Het budget wordt verdeeld onder aanvragers die hoog scoren op de volgende criteria: de technieken worden geplaatst in een bestaande stal; het bedrijf ligt in een pluimveedichtgebied. Meer informatie hiervoor is te vinden op de website van de RVO.

Wat nu?

Heeft u innovatieve ideeën voor de verduurzaming van stallen of wilt u binnenkort investeren in de verduurzaming van uw pluimveehouderij? Dan kunnen wij nu al oriënterend met elkaar in gesprek gaan. We zullen ten tijde van de volgende openstelling het projectidee vervolgens aan RVO voorleggen en kunnen op deze manier informatie inwinnen over de haalbaarheid van dit project en de subsidiemogelijkheden die hierbij van toepassing zijn. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.