SpiritsNL: Genever traditions project

SpiritsNL: Genever traditions

Jenever is een typisch Europees product dat sinds kort een beschermde status heeft (PGI). SpiritsNL is de Nederlandse branchevereniging voor gedistilleerde dranken en heeft samen met een aantal jenever producenten de handen ineengeslagen om jenever in de Verenigde Staten te promoten.
Jenever is de voorouder van de moderne gin, een complexe drank met een rijke geschiedenis. Aan het einde van de 19e eeuw was jenever zeer populair in de VS, na de drooglegging is deze markt grotendeels door gin overgenomen. Ondersteund door de EU worden bartenders in de VS nu opnieuw bekend gemaakt met de bijzondere eigenschappen van jenever, de rijke traditie en geschiedenis.

Samenwerking met Craeghs

Doordat Craeghs Consultancy eerder succesvol Europese subsidie op exportpromotie had aangevraagd, heeft SpiritsNL de opdracht aan Craeghs gegund. Craeghs is vanaf de start nauw betrokken geweest. Onder meer bij het vormen van het consortium, het bepalen van de focus van het project en hoe de gewenste resultaten meetbaar gemaakt kunnen worden. Een aantal maanden na het indienen van de aanvraag volgde een positieve beoordeling en opnieuw intensieve begeleiding, bij het vormen van het contract met RVO. Onderdeel van het contract was namelijk het verstrekken van opdrachten aan een uitvoeringsinstantie en een evaluatie orgaan, middels een aanbesteding. Ook gedurende het project heeft Craeghs een belangrijke rol, namelijk het adviseren over alle eisen van de Europese subsidie en hoe dit het eenvoudigst toegepast kan worden in het project.

Subsidieregeling: Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

In het voorlichtings- en afzetbevorderingsacties EU werkprogramma 2019 wordt subsidie verleend voor de promotie van landbouwproducten in het buitenland. Dit kan zowel binnen als buiten de EU. Er is in totaal een budget beschikbaar van € 191,6 miljoen.

Wilt u ook uw afzet bevorderen?

U kunt contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek. Dan kunnen wij met u kijken of en hoe u gebruik kunt maken van deze regeling. Neem daarvoor contact met ons op via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Genever Traditions
Subsidieregeling Voorlichting- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de interne markt en in derde landen
Subsidiebedrag € 1.533.760
Projectpartners
Subsidieverstrekker European Union

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.