project

VP-Hobe: Hernieuwbare mineralen

VP-Hobe staat aan de oorsprong van verschillende innovatieve technieken om mineralen terug te winnen. Sinds de oprichting is er al meer dan 3.000.000 ton behandeld op meerdere locaties in Nederland en Canada. De technieken worden door VP-Hobe zelf ontwikkeld, gebouwd, getest en geoptimaliseerd. De focus ligt op een stabiel verwerkingsproces, waarbij behoud en terugwinning van mineralen centraal staat, en er geen emissies zijn naar water, lucht en bodem.

Samenwerkingsproject VP-Hobe en STORG BVBA

VP-Hobe, gevestigd in America (L) en Luyksgestel (NB), werkte samen met STORG, uit België, om een succesvolle installatie te ontwikkelen waarmee op een hernieuwbare manier, mineralen worden teruggewonnen uit afval. Het eindproduct is een hoogwaardige stikstofstroom, dit is milieuvriendelijker en duurzamer dan kunstmest. Er is gebruik gemaakt van twee scheidingstechnieken, stoomstrippen en refluxdestillatie, in een nieuw systeem dat stabiel en rendabel is. Hierdoor wordt de massaconcentratie van ammoniak in de productie verhoogd. Door de toepassing van reflux worden reststromen opnieuw ingebracht om ervoor te zorgen dat uiteindelijke eindconcentratie zo hoog mogelijk is en er geen verlies van stikstof naar bodem en lucht optreedt. Het overgebleven water kan teruggebracht worden in de natuur. Hierdoor verbetert de business case voor de duurzame productie van hernieuwbare minerale significant, en dragen wij bij aan kringlooplandbouw. Dit heeft de intensieve landbouw in Nederland én België geholpen om significante stappen te zetten ten aanzien van de stikstofemissie.

Samenwerking met Craeghs

Craeghs heeft VP-Hobe geholpen om een zeer sterke aanvraag neer te zetten. Zo is ondanks de grote concurrentie de subsidie binnengehaald. Doorslaggevend bij de positieve honorering van de beoordelingscommissie was de ondersteuning van VP-Hobe door Craeghs. Craeghs heeft deze ondersteuning ook doorgezet tijdens de uitvoering van het project, om zo een vloeiende uitvoering te garanderen.

Subsidieregeling: Crossroads 2

De subsidie Crossroads2 is gericht op het stimuleren van innovatie-samenwerking tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen. De eerste call van ’Crossroads 2: Sustainable Energy’ staat nu open tot 14 december 2020. In het voorjaar van 2021 zullen nog twee calls worden geopend. De focus is op het reduceren van CO2-uitstoot. Heeft u een innovatief project dat hieronder valt, dan is subsidie van maximaal 50% beschikbaar. Er geldt een maximum-subsidiebedrag per project van € 150.000. Er zal met een budget van ongeveer € 2,85 miljoen een 19-tal projecten kunnen worden gefinancierd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de regeling of wilt u weten of uw project zou passen? U kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Ontwikkeling Ammoniak Terugwin Unit (ATU) voor verwaarding dunne fractie mest
Subsidieregeling Crossroads2
Projectpartners  
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.