subsidie

DHI Exportregeling

Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling is gericht op MKB-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten en ontwikkelingslanden.

DHI

De DHI-regeling bestaat uit drie modules, ieder met zijn eigen doel en regelgeving.

Demonstratieprojecten

Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land.

Haalbaarheidsstudies

Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil dit bedrijf onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is.

Investeringsvoorbereidingsstudies

Met de investeringsvoorbereidingsstudie wil het ministerie van Buitenlandse Zaken de economische positie van Nederland versterken door investeringen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Daartoe onderzoekt u of het technisch en financieel haalbaar is voor uw bedrijf om te investeren in één van de DHI-landen. Uw bedrijf levert een businessplan waarin uitwerkingen staan van b.v. de strategie, organisatie, marketing, juridische aspecten, en het financiële plaatje.

DHI-landen

Het project stimuleert samenwerking met ontwikkelingslanden, daartoe is een lijst van deze landen opgesteld zijnde de DHI-landen. DHI-projecten moeten worden uitgevoerd in één van deze landen.