subsidie

DHI

Zie jij als mkb’er kansen over de grens? Ben je van plan jouw technologie, product of dienst in het buitenland op de markt te brengen? Ben je in gesprek met een potentiële buitenlandse investeerder in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst? Of ben je voornemens te investeren in nieuwe productie- of dienstfaciliteiten in het buitenland? Dan is de DHI-subsidieregeling mogelijk interessant voor jou!

Wat is de DHI?

Met de DHI regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken mkb-ondernemers bij succesvol ondernemen in het buitenland. De DHI kan ingezet worden voor grensoverschrijdende investeringen met vrijwel alle landen, met uitzondering van landen onder internationale sancties. Draagt jouw product of dienst bij aan groene doelstellingen? Dan kun jij wellicht aanspraak maken op een verhoogd subsidiepercentage!

 

Demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereiding?

De DHI-regeling bestaat uit 3 verschillende modules, ieder met een eigen doel en regelgeving. Tussen de 3 modules bestaan verschillen in maximale subsidiebedragen. Wel gelden vaste percentages. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50%, maar kan onder voorwaarden verder oplopen. Voor fragiele staten en focuslanden bedraagt het percentage 60%. Voor groene projecten kan de subsidie oplopen tot maar liefst 70% van de subsidiabele kosten.

1. Demonstratieprojecten

Wanneer je van plan bent uw technologie, dienst of kapitaalgoed in een nieuwe markt te introduceren, kan het van belang zijn aan lokale partners te tonen dat jouw product werkt en effectief en rendabel toepasbaar is in het doelland. Binnen een demonstratieproject kun je aan lokale partijen tonen dat jouw product voldoet aan de relevante eisen en omstandigheden van de beoogde markt. De maximale subsidie voor een demonstratieproject bedraagt €  200.000.

2. Haalbaarheidsstudies

Wanneer een buitenlandse partij interesse toont in jouw product, kan een DHI haalbaarheidsstudie jou ondersteunen bij het verkrijgen van een exportorder. Binnen een haalbaarheidsstudie onderzoekt je de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering in jouw product door een buitenlandse afnemer. Het resultaat van een haalbaarheidsstudie is een businessplan of projectplan, op basis waarvan jouw potentiële afnemer een investeringsbesluit kan nemen. De maximale subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt €  100.000.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Overweeg je te investeren in een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit in het buitenland? Maar ben je nog onzeker bent over de technische en/of commerciële haalbaarheid van deze investering? Dan kan een investeringsvoorbereidingsproject je helpen een onderbouwde beslissing te nemen. Het resultaat van een investeringsvoorbereidingsproject is een businessplan, op basis waarvan u onderbouwd een beslissing kunt nemen over jouw beoogde investering. De maximale subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt €  100.000.

Budget

Voor 2024 is in totaal € 8.5 miljoen beschikbaar voor de DHI regeling. Hierbij is een budget van € 4 miljoen gereserveerd voor projecten in de zogeheten DGGF-landen. Voor alle overige DHI-landen is € 4.5 miljoen beschikbaar. DHI-aanvragen worden op basis van binnenkomst behandeld. Projecten die aan de gestelde voorwaarden voldoen kunnen subsidie ontvangen, zolang er budget beschikbaar is (first come-first serve). Dit kan gedurende het hele jaar. In de regel is het budget toereikend voor (vrijwel) alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen.

En nu?

Craeghs Consultancy heeft ruime ervaring met het succesvol indienen van DHI-aanvragen. Heb je interesse in de DHI regeling? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe je een subsidie aan kunt vragen voor jouw internationale project. Je kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 22 maart 2024