subsidie

DHI Exportregeling

Het doel van de DHI-regeling is het verhogen en versterken van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol is in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De regeling is gericht op MKB-ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten.

DHI

De DHI-regeling bestaat uit drie modules, ieder met zijn eigen doel en regelgeving.

1. Demonstratieprojecten

Uw doel is om lokaal aan meerdere partijen aan te tonen dat uw technologie, kapitaalgoed of dienst werkt, en effectief en rendabel is in het land. Zo kunt u met minimaal risico uw markt laten groeien. De maximum subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project.

2. Haalbaarheidsstudies

Een potentiële klant in een van de DHI-landen geeft in een intentieverklaring aan dat hij wil investeren in uw Nederlandse technologie, kapitaalgoed of dienst. Eerst wil dit bedrijf onderzoeken of deze investering technisch en financieel haalbaar is. Dit onderzoek kunt u uitvoeren met steun vanuit de DHI regeling. Voor een haalbaarheidsstudie is tot maximaal € 100.000 beschikbaar.

3. Investeringsvoorbereidingsstudies

Met de investeringsvoorbereidingsstudie wil het ministerie van Buitenlandse Zaken de economische positie van Nederland versterken door investeringen in ontwikkelingslanden te stimuleren. Daartoe onderzoekt u of het technisch en financieel haalbaar is voor uw bedrijf om te investeren in één van de DHI-landen. Uw bedrijf levert een businessplan af waarin uitwerkingen staan van bijvoorbeeld de strategie, organisatie, marketing, juridische aspecten, en het financiële plaatje. U bent niet verplicht om daadwerkelijk te investeren maar u weet wel waar u aan toe bent. Voor een investeringsvoorbereidingsstudie is tot € 100.000 subsidie mogelijk.

Voorwaarden

Het project moet samenwerking met ontwikkelingslanden stimuleren, daartoe is een lijst van deze landen opgesteld zijnde de DHI-landen. DHI-projecten moeten worden uitgevoerd in één van deze landen. Wat u wilt demonstreren, moet tevens nieuw op de markt zijn in het land waar u de demonstratie wilt houden.

Er is een vastgesteld subsidiebedrag beschikbaar voor DGGF-landen en een bedrag voor overige landen. De minimale subsidie voor een DHI-project is € 25.000. Dit betekent dat de subsidiabele projectkosten minimaal € 50.000 zijn.

En nu?

Heeft u een innovatief project wat u in het buitenland wil demonstreren? Craeghs heeft al vele DHI trajecten succesvol doorlopen en is uw perfecte partner. Neem contact met ons op om vrijblijvend uw mogelijkheden door te nemen. Bekijk ook onze projecten met AquaSmartXL of Cool Separations voor voorbeelden van een goed DHI demonstratieproject.

Laatst gewijzigd 14 februari 2022