project

AquaSmartXL: DHI demonstratieproject Duitsland succesvol afgerond

AquaSmartXL is een startup die inspectie- en meetdiensten aanbiedt voor watergebonden infrastructuur op basis van onbemande varende drones (i.e. Aquatic Drones). Met deze drones, die zijn uitgerust met opnameapparatuur en sensoren, observeert AquaSmartXL op locaties waar conventionele technologieën niet kunnen worden toegepast, omdat deze technologieën te gevaarlijk, te duur of niet praktisch zijn in gebruik. Vervolgens kan met deze data een nauwkeurig 3D-model van de geïnspecteerde bouwwerken worden samengesteld waardoor men een beeld krijgt van de huidige conditie, en eventueel over kan gaan op nadere inspecties of reparaties.

Demonstratieproject

AquaSmartXL heeft een demonstratieproject uitgevoerd in de zeehavens van Noord-Duitsland, meer specifiek de Wilhelmshaven (een havenstad in de Duitse deelstaat Nedersaksen) en de haven van Hooksiel.

De focus van het project lag op het demonstreren van de goede werking van AquaSmartXL’s technologie en inspecties bij lokale zeecondities (o.a. windcondities, stromingsprofielen en getijde invloeden) aan geïnteresseerde bedrijven. Hierbij was het de bedoeling om onder deze lokale omstandigheden, in besloten ruimtes dezelfde kwaliteit inspecties te leveren als de inspecties op buitenlocaties en in havens.

Door de succesvolle demonstratie hebben de Duitse partners concrete interesse uitgesproken om diensten van AquaSmartXL af te nemen voor de inspectie van zeker een honderdtal objecten. De havens zijn volledig overtuigd van de voordelen die de diensten van AquaSmartXL te bieden hebben in vergelijking met reguliere inspectie door personen.

Samenwerking met Craeghs

Met hulp van Craeghs heeft AquaSmartXL de subsidie voor het project succesvol kunnen binnenhalen. DHI is geen eenvoudig programma. Door gezamenlijk optreden van AquaSmartXL en Craeghs kon een kwalitatief goede aanvraag worden opgesteld die een positieve honorering opleverde. Ook tijdens de uitvoering van het project bleef Craeghs betrokken. Dit bleek van grote waarde aangezien het project vertraging opliep tijdens de coronacrisis. De demonstraties die toendertijd nog op de planning stonden konden worden uitgesteld na het indienen van een wijzigingsverzoek. Daarnaast werd er namens de RVO steekproefsgewijs een controle uitgevoerd bij AquaSmartXL. Craeghs was ook hierbij betrokken om de controle in goede banen te leiden. Vorig jaar is het DHI project succesvol afgerond en kon de maximaal toegezegde subsidie worden getoucheerd.

Subsidieregeling: DHI

De Demonstratieprojecten DHI regeling is er om het demonstreren van technologieën, kapitaalgoed of diensten in DHI-landen aantrekkelijker te maken. Wat u wilt demonstreren moet nieuw op de markt zijn in het land waar u de demonstratie wilt houden. Ook is de omvang van het project beperkt, dit mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de demonstratie. Als u voldoet aan de voorwaarden is 50% subsidie van kosten mogelijk tot een maximum van € 200.000.

Meer weten?

Bent u van plan om een nieuwe techniek te introduceren in het buitenland? Neem dan contact met ons op en we kunnen in een vrijblijvend gesprek uw mogelijkheden doornemen. U kunt ook nog wat meer lezen over de DHI-regeling. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Haven van Duitsland: Inspectie- en meetdiensten met Aquatic Drones
Subsidiebedrag € 38.533
Subsidieregeling DHI
Projectpartners
Subsidieverstrekker

 

Laatst gewijzigd 27 oktober 2021