Energie Subsidie subsidie

LIFE

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid. De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van o.a. milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstraties van innovatieve milieutechnologieën).

Een project moet zich richten op een van de drie onderstaande thema’s:

  • Natuur en biodiversiteit (verbetering van een bedreigde habitat voor dieren of planten);
  • Milieu- en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van vernieuwende oplossingen);
  • Klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).
Soorten projecten

Het LIFE-programma maakt onderscheid tussen verschillende soorten projecten waaronder traditionele projecten en integrale projecten.

  • Integrale projecten omvatten een integraal en strategisch plan voor de aanpak van de milieu- of klimaatproblemen van een omvangrijk geografisch gebied, regionaal of (inter)nationaal. Deze projecten zijn zeer omvangrijk waarbij de totale projectkosten tussen de € 8-12 miljoen liggen en een projectlooptijd van 4-8 jaar hebben;
  • Traditionele projecten zijn gericht op één specifiek natuur/milieu/klimaatprobleem waarbij de uitkomst een aantoonbare meerwaarde heeft voor Europa. Een traditioneel project heeft projectkosten vanaf ongeveer € 1 miljoen.
Individueel of in samenwerking

LIFE-subsidie kan worden aangevraagd door overheden, bedrijven en non-gouvernementele organisaties (NGO’s). Samenwerking is bij LIFE niet verplicht maar wel aan te raden. Deelname van een of meerdere (internationale) samenwerkingspartners vergroot de slagingskans zeer, omdat samenwerking tussen mkb’s en lokale/regionale overheden worden aangemoedigd.
Een LIFE subsidieaanvraag wordt door de EU vooral beoordeeld op de omvang van het Europese milieuprobleem dat opgelost gaat worden. Het projectplan dat wordt ingediend moet ‘hoog’ scoren op het gebied van technische en financiële samenhang. Tevens zal de EU kijken naar de Europese dimensie van het project. Een (potentieel) project heeft hiermee dus al snel een behoorlijke omvang.

Meer weten?

Door de behoorlijke omvang van de aanvraag kan een subsidieadviseur u mogelijk helpen bij het schrijven van de aanvraag. Craeghs is sterk in het schrijven van complexe subsidieaanvragen tot op Europees niveau (tot simpele aanvragen op lokaal niveau). Denkt u dat u een project heeft dan onder de LIFE subsidie valt of wilt u vrijblijvend advies over uw project? Neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.