Extra MIT R&D openstelling voor AI-projecten

07.02.2022

Afgelopen maand vertelden wij al over de aankomende openstelling van de MIT Haalbaarheid. Daarnaast zal ook later dit jaar weer een MIT R&D openstelling volgen. Er zal eveneens een extra MIT R&D openstelling volgen specifiek voor AI (Artificiële intelligentie) projecten.

Voorwaarden

De overheid gebruikt de volgende definitie voor AI: ‘AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.‘ Op basis van deze definitie worden projecten gestimuleerd die bijdragen aan de volgende ontwikkelingen van AI:

  1. De inzet van Machine Learning (machinaal leren), waaronder Supervised Learning, Unsupervised Learning en Reinforcement Learning;
  2. Een aantoonbaar nieuwe oplossing voor een of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Vrede, Recht en Veiligheid, Landbouw en Voeding, Cultuur en Media, Financiële Dienstverlening, Gebouwde Omgeving, Haven en Maritiem, Mobiliteit, Transport en Logistiek, Onderwijs, Publieke Diensten en de Technische Industrie;
  3. Een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Deelnemers aan de AI‑toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken bij het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik ervan.
Budget en deadline

Het exacte budget en de beoogde openstellingsdatum is nog niet bekend. De verwachting is dat de regeling op korte termijn opengaat en snel weer zal sluiten. Over het budget of het subsidiepercentage is nog niets bekend. Wel kan worden gesteld dat vorig jaar voor MIT R&D samenwerkingsprojecten de volgende twee mogelijkheden beschikbaar waren met een subsidiepercentage van 35%:

  • Klein project met een maximum subsidiebedrag van € 200.000;
  • Groot project met een maximum subsidie van € 350.000.
Meer weten?

Craeghs doet jaarlijks een groot aantal aanvragen voor MIT projecten door het hele land. We helpen u graag om een kwalitatief sterke aanvraag op te zetten. Werkt u nu aan AI en wilt u graag bekijken wat deze subsidie mogelijk voor u kan betekenen? Bel ons voor vrijblijvend advies op 010-243 06 53, of stuur een e-mail naar info@craeghs.nl, zo kunt u gemakkelijk de kosten van uw ontwikkelingswerk verminderen. Bekijk voor meer informatie ons artikel over de vorige MIT R&D openstelling.