project

Royal Anthos: Promotie bloembollen in USA

De Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten (Royal Anthos) heeft subsidie behaald uit de Europese regeling voor voorlichtings- en afzet bevorderende acties van landbouwproducten. Met de promotiecampagne ‘Flower Bulbs from Europe make you bloom‘ wordt de Amerikaanse consument geïnformeerd over en verleid tot het kopen van bloembollen.

Foto tekenmoment
Links: Johan Maas (RVO) en rechts: Henk Westerhof (Royal Anthos)
Bulbs from Europe

In dit project is ingezet op de promotie van bloembollen in de Amerikaanse markt. Namens de sector onderneemt Anthos al verschillende promotie-activiteiten in de Verenigde Staten. Door deze steun uit Europa wordt het echter mogelijk om de impact veel te vergroten. Zo kan deze belangrijke Nederlandse exportmarkt worden behouden.

De campagne heeft drie doelstellingen:

  1. Bewustwording creëren met het oogmerk om meer Amerikaanse huishoudens te herinneren aan het aankoopmoment van een breed assortiment bloembollen en bolbloemen;
  2. Het kennisniveau verhogen over het gebruik van bloembollen in de tuin, bloembollen op pot en bolbloemen, zoals tulpen en lelies;
  3. Verhogen van de export van bloembollen naar de VS.
Samenwerking met Craeghs

De uitgebreide ervaring van Anthos op het gebied van commerciële promotie zorgde voor een overdaad aan kennis en bronnen bij het schrijven van de aanvraag. Onze adviseurs konden daarmee snel een kwalitatief sterke aanvraag op poten zetten. De samenwerking met Henk Westerhof & Anna Verdoes van Anthos verliep uitermate vloeiend en in overleg zijn verschillende facetten van de projectplanning geperfectioneerd.

Subsidieregeling: Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

In het voorlichtings- en afzetbevorderingsacties werkprogramma wordt subsidie verleend voor de promotie van landbouwproducten in het buitenland. Dit kan zowel binnen als buiten de EU. Dit jaar zal de regeling weer opengaan. Het precieze budget en de exacte deadline zijn echter nog onbekend, zodra wij meer weten kunt u dat vinden op onze website.

Een aanvraag is succesvoller indien er een duidelijke link kan worden gelegd met een Europese regio en wanneer er sprake is van grensoverschrijdende samenwerking. Daarom wordt bij de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties ook onderscheid gemaakt tussen Mono en Multi programma’s wat betreft het budget.

En nu?

Heeft uw branche behoefte aan een uitgebreid promotieproject? Craeghs is de enige succesvolle intermediar van Nederland voor deze regeling. Van de vijf succesvolle aanvragen uit Nederland in de afgelopen jaren, komen er vier uit onze pen. Bekijk bijvoorbeeld onze projecten met SpiritsNL en COV. We helpen u graag om ook de kansen van uw project te maximaliseren. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek! Bel 010 – 243 06 53 of stuur een email naar info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel ‘Flower Bulbs from Europe make you bloom’
Subsidieregeling Promotion of agricultural products (volledige NL naam: Voorlichting- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de interne markt en in derde landen)
Subsidiebedrag € 1.557.200
Projectpartners Logo Anthos
Subsidieverstrekker European Union

Laatst gewijzigd 24 februari 2022.