Afbeelding OPZuid: Stekker in gebouw subsidie

EIA / MIA / Vamil

Om investeringen in energiezuinige en milieuvriendelijke technieken te stimuleren heeft de Nederlandse overheid de subsidieregelingen Energie-Investeringsaftrek (EIA) en Milieu Investeringsaftrek (MIA) in het leven geroepen.

Doel van de regelingen

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) kan worden toegepast op investeringen in energiezuinige technieken en duurzame energie. De MIA is bedoeld voor innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Middels deze regelingen kan een financieel voordeel worden verkregen doordat een bepaald percentage van de (maatwerk)investering in mindering gebracht mag worden op de fiscale winst, zodat minder belasting hoeft te worden betaald.

MIA/Vamil

Milieu Investeringsaftrek (MIA) en Vamil zijn twee aparte regelingen, maar op veel bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA kan ook willekeurig worden afgeschreven op basis van de Vamil. Wanneer een bedrijfsmiddel voor Vamil in aanmerking komt, mag 75% van de investering willekeurig worden afgeschreven. Dat kan op een door uzelf te bepalen moment en levert mogelijk een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Aanvragen

Voor zowel EIA als MIA geldt dat de investering binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting bij RVO moet zijn aangemeld. RVO toetst of de investering voldoet aan de voorwaarden. Er wordt elk jaar een uitgebreide Energielijst en Milieulijst opgesteld waarin bedrijfsmiddelen zijn vermeld die in aanmerking komen voor de regeling. Buiten de bedrijfsmiddelen in deze lijsten is het ook mogelijk om afwijkende investering te melden.

Uw bedrijfsmiddel op de lijst?

Het is ook mogelijk om uw innovatieve energiezuinige oplossing of milieuvriendelijk product op de lijst te krijgen. Dit kan aantrekkelijk zijn omdat uw product daarmee bij uw klanten een financieel voordeel oplevert! We ondersteunen u hier graag bij.U kunt ons bereiken op 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.