Afbeelding Pik een graantje mee

Topsector Energie: Pik een graantje mee

29.10.2019

Er zijn zeer veel subsidies op het gebied van energie. De overheid is hard bezig om de CO2 impact van onze energieproductie te verminderen in aanloop naar 2030. Hieronder ziet u een aantal interessante subsidies voor innovatieve projecten, en daaronder voor projecten die een duidelijke CO2 besparing hebben.

 

Innovatieve projecten

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie – DEI+

De DEI regeling is gericht op de ontwikkeling van nieuwe technieken en processen om CO2 te besparen. Er worden pilotprojecten en demonstratieprojecten gesubsidieerd en er zijn veel verschillende thema’s. Op de volgende thema’s is nog budget beschikbaar:

  • Circulaire economie: € 26+ miljoen tot 22-09-2020
    Voor projecten rond recycling of hergebruik, reparatie, of het gebruik van biobased grondstoffen.
  • Flexibilisering elektriciteitssysteem: € 11+ miljoen tot 07-01-2020
    Voor het stimuleren met pilots van innovaties rond de flexibilisering van het elektriciteitssysteem zoals het mogelijk maken van energieopslag en -conversie, het stimuleren van flexibele vraag, of het stimuleren van CO2-vrij regelbaar vermogen.
  • Ruimtelijke inpassing grootschalige elektriciteitsopwekking: € 4+ miljoen tot 07-01-2020
    Voor pilot- en demonstratieprojecten van innovatieve producten, uitvoeringsvormen en diensten om duurzake elektriciteit te latten passen in de omgeving.

 
Hernieuwbare Energie: € 20 miljoen tot 31-03-2020

Voor vernieuwende projecten die leiden tot duurzame energieproductie in 2030, tegen een lagere kostprijs dan nu gangbare technieken. Zo wil de overheid besparen op SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie).

 

Bewezen investeringen in milieuvriendelijkheid

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie: € 13+ miljoen tot 30-06-2020

Voor subsidie op investeringen in de industrie die een CO2-besparing realiseren maar een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar. Het verschil tussen de besparende investering en de conventionele, vervuilende referentie-investering is subsidiabel. Er kan tussen de €125.000 en €3 mln. subsidie worden aangevraagd per project.

Energie-investeringsaftrek (EIA): geheel 2019

Doet u een investering in een bedrijfsmiddel wat staat op de Energielijst 2019? Dan kunt u hier fiscaal voordeel mee behalen. Gemiddeld komt dit op 11% van de investering neer.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil): geheel 2019

Met de MIA en Vamil kunt u een investeringsaftrek of afschrijving van investeringkosten ontvangen voor een milieuvriendelijke techniek. In de Milieulijst staan alle relevante percentages.

 

Geen passende regeling?

Bent u milieuvriendelijk bezig maar ziet u geen aanknopingspunt? Neem contact met ons op voor een gratis, actuele analyse van de subsidiekansen voor uw project. Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.