Prinsjesdag 2019: plannen voor 2020

20.09.2019

Dinsdag 17 september 2019 was het weer Prinsjesdag. Craeghs heeft de gevolgen voor 2020 op het gebied van subsidies op een rijtje gezet. De wijzigingen m.b.t. WBSO 2020 staan in een afzonderlijk nieuwsartikel. Hieronder hebben we voor u de wijzigingen aan de populairste regelingen uiteen gezet.

MKB Innovatieregeling Topsectoren (MIT) 2020

De Rijksoverheid heeft het budget van de MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) in 2020 verhoogd met bijna € 10 miljoen, het budget voor MIT 2020 is hiermee ruim €39 miljoen. De MIT-regeling kon de afgelopen jaren op veel belangstelling rekenen en werd daardoor altijd overvraagd. Door de budgetverruiming kunnen volgend jaar meer ingediende aanvragen worden gehonoreerd. Goed nieuws dus voor het innovatief MKB. Bekijk voor meer informatie onze pagina over de MIT, of de laatste openstelling.

Innovatiesubsidies binnen de Topsector Energie

Icoon DoelwitIn de stukken van Prinsjesdag zijn in grote lijnen de beschikbare budgetten voor de Topsector Energie (TSE) subsidieregelingen vastgelegd. Voor de regeling Demonstratie Energie Innovatie (DEI+) is bijna € 67 miljoen beschikbaar, voor de Hernieuwbare Energie Regeling (HER) is €48 miljoen gereserveerd en er is €35 miljoen beschikbaar voor de overige TSE-regelingen. Het is nog niet bekend hoe deze budgetten over de meerjarige innovatieprogramma’s en de bijbehorende thema’s verdeeld gaan worden, maar het mag duidelijk zijn dat het kabinet zich meer en meer richt op het stimuleren van duurzame innovatie, ook in de onderstaande regelingen.

SDE+(+)

De SDE+ regeling stimuleert projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Om de doelstellingen uit het Energieakkoord te versnellen maakt het kabinet in 2020 werk van het verbreden van de regeling om CO2 reducerende technieken sneller uit te rollen.

De SDE+ subsidie wordt vanaf 2020 de SDE++ subsidieregeling. Dit brengt een aantal grote veranderingen met zich mee:

  • De SDE+ in 2019 wordt gesubsidieerd op geproduceerde kWh, vanaf 2020 gaat de SDE++ subsidie vergoeden op basis van de gereduceerde CO2-uitstoot;
  • Verschillende categorieën worden toegevoegd aan de SDE++ regeling, in voorgaande jaren werd de regeling veel aangevraagd op de aanschaf van zonnepanelen. In 2020 zal de focus meer liggen op CO2-reducerende maatregelen, enkele voorbeelden hiervan zijn Carbon Capture & Storage (CCS) en industriële restwarmte;
  • Voor zover nu bekend is, lijkt het erop dat er maar één openstellingsronde voor SDE++ in 2020 komt. Dit in tegenstelling tot de SDE+ regeling die 2 openstellingen per jaar had;
  • Het budget van de SDE++ regeling is in 2020 gesteld op € 5 miljard. Dit is een halvering ten opzichte van het budget van de SDE+ 2019 van € 10 miljard.

 

Dit najaar wordt bekend gemaakt hoe de nieuwe regeling er precies uit gaat zien, en welke technieken voor subsidie in aanmerking komen. Eind oktober 2019 wordt de huidige SDE+ regeling voor de laatste keer opengesteld.

EIA, MIA & VAMIL

Het aantal aanvragen van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) neemt elk jaar toe. Daarom heeft het kabinet besloten om het budget voor de MIA te verhogen met €10 miljoen tot €124 miljoen in 2020. De percentages van de investeringskosten die voor de MIA in aanmerking komen blijven gelijk op 36%, 27% en 13,5%.

Er zijn geen veranderingen in de budgetten en percentages voor 2020 voor zowel de Energie-investeringsaftrek (EIA) als de vervroegd afschrijven regeling VAMIL. Budgetten voor 2020 zijn voor EIA €147 miljoen en voor de VAMIL €25 miljoen. Het percentage van de investeringskosten wat in aanmerking komt voor de EIA blijft 45%.

Wijzigingen in typen milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen die voor EIA, MIA of Vamil in aanmerking komen, worden bekendgemaakt in december bij de publicatie van de Energie- en Milieulijst 2020.

Meer nieuws over Prinsjesdag

Uiteraard kunnen we niet al het subsidie gerelateerde nieuws van Prinsjesdag in één artikel aan bod laten komen. Bent u nog op zoek naar specifieke informatie, dan kunt u ook bij de Rijksoverheid zoeken naar de betreffende regeling of contact met ons opnemen.

Meer weten?

De op Prinsjesdag gepresenteerde plannen van het kabinet worden de komende tijd verder uitgewerkt. In komende nieuwsbrieven zal Craeghs u verder informeren over deze ontwikkelingen, en andere kansen en trends in subsidieland. Heeft u nu al vragen? Neem dan vooral contact met ons op via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.