Prinsjesdag: Door met het Klimaatakkoord

17.09.2020

De uitvoering van het Klimaatkoord gaat ondanks COVID-19 gewoon door. Het doel is om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren met 49% in 2030 (t.o.v. 1990) op een manier die voor iedereen haalbaar en betaalbaar is. Dit betekent echter niet dat er geen wijzigingen plaats zullen vinden. Hieronder ziet u een kort overzicht van de geplande aanpak.

Verduurzaming industrie

Er wordt € 60 miljoen beschikbaar gesteld voor duurzame innovaties in de industrie.

  • Waterstof: via DEI+ wordt € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor de opschaling van groene waterstof in de industrie;
  • CCUS: € 15 miljoen voor het subsidiëren van haalbaarheidsstudies en pilots met als doel de toepassing van CCUS-technologieën te testen en te demonstreren (afvang, transport, hergebruik en opslag van CO2);
  • CO2 -reductie industrie: € 35 miljoen voor pilot- en demonstratieprojecten ter versnelling van kosteneffectieve CO2 -reductie in de industrie (DEI+ regeling en TSE-regeling voor haalbaarheidsstudies).

Het aanvragen van ‘Versnelde Klimaatinvesteringen in de Industrie’ (VEKI) kan zolang het budget reikt (tot uiterlijk medio december 2021), maar er komt geen nieuwe VEKI-ronde in 2021.

Verbredingen SDE++ en HER+

Het belangrijkste subsidie-instrument uit het Klimaatplan is de SDE++-regeling. De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) is verbreed zodat buiten energieproductie ook andere CO2-reducerende technieken in aanmerking komen voor subsidie. DE SDE++ is open van 24 november 2020 t/m 17 december 2020.

Begin 2021 worden mogelijk nog andere kosteneffectieve CO2-besparende technieken toegevoegd. De SDE++ ronde van 2021 staat gepland in het najaar van 2021 met waarschijnlijk weer een budget van € 5 miljard.

Ook de Hernieuwbare Energietransitie-regeling (HER+) is recent verruimd en verstrekt subsidies voor belangrijke innovaties die bijdragen aan de energietransitie (met nadruk op kostenefficiency van nieuwe oplossingen). De huidige opstelling loopt (zolang budget reikt) tot en met 31 maart 2021. In 2021 start weer een nieuwe aanvraagronde.

Budgetwijziging EIA en MIA

Het budget voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA) wordt in 2021 verlaagd met € 10 miljoen naar € 114 miljoen, het budget van de Energie-Investeringsaftrek (EIA) wordt in 2021 met € 2 miljoen verhoogd naar € 149 miljoen. De percentages van beide regelingen blijven gelijk:

  • EIA: 45% voor gemiddeld 11% voordeel;
  • MIA: 13,5% / 27% / 36%, afhankelijk van investering voor een voordeel tot 12%.

De vennootschapsbelasting – die mede het netto voordeel van de EIA en MIA bepaalt – ondergaat in 2021 ook een wijziging; het hoge tarief blijft 25%, maar het lage tarief wordt verlaagd van 16,5% naar 15%.

Nieuwe openstelling MOOI regeling pas in 2022

De Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) regeling richt zich op verschillende thema’s: Wind op zee, Hernieuwbare energie op land, Gebouwde omgeving en Industrie. De eerste openstelling van de regeling was in 2020, het vervolg hierop komt pas in 2022. MOOI-projecten zijn ontwikkelingssamenwerkingen met minstens drie partijen voor integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen. Per project is maximaal €4 miljoen subsidie beschikbaar met subsidiepercentages van 25-80% (35-60% voor MKB partijen).

ISDE verlengd en uitgebreid

De Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)-regeling zal worden verlengd tot 2030 en worden uitgebreid zodat de isolatie van woningen ook onder deze regeling valt.

CO2-heffing voor de industrie

Daarnaast zal komend jaar de CO2-heffing voor bedrijven in de industrie worden ingevoerd. Vanwege de hoger dan benodigde CO2-vrijstelling zal de invloed hiervan echter pas geleidelijk worden ervaren door de industrie. De dispensatierechten worden richting 2030 afgebouwd, naar verwachting zijn er in 2024 minder rechten dan belaste uitstoot.

Meer weten?

Wilt u duurzame investeringen doen en wilt u weten van welke maatregelen u gebruik kunt maken? Vraag gratis advies aan Craeghs. Wij begeleiden u tijdens het gehele project. U kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.