Energie Subsidie

Nog €25 mln Hernieuwbare Energie subsidie beschikbaar

04.12.2018

De Hernieuwbare Energie subsidie is beschikbaar voor innovatieprojecten die leiden tot duurzame energieproductie in 2030. De regeling is gericht op evenwichtige samenwerkingen waarin nieuwe technieken worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Het is een onderdeel van de regelingen van de Topsector Energie, die in totaal een budget van €100+ miljoen hebben.

Hernieuwbare Energie subsidie eisen

Duurzame energieproductie kan in deze regeling met SDE+ technieken, de combinatie van opwekking en opslag, decentrale opwekking en regeling (smart grids), en bepaalde duurzame opties buiten SDE+ gebeuren. De besparing van een project moet echter wel groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. Hiervoor wordt de gevraagde subsidie afgezet tegen de subsidie die wordt verleend voor windenergie op zee. Spin-off projecten en herhaling van het gesubsidieerde project tellen mee wat kostenbesparing betreft.

Belangrijke informatie

Van het subsidieplafond van €50 miljoen is nu nog meer dan de helft beschikbaar. Per aanvraag is een maximum van €6.000.000 beschikbaar, verdeeld op first come-first serve basis. Afhankelijk van uw project kan u met de Hernieuwbare Energie subsidie tot 45% van uw kosten recupereren. De maximale looptijd van een project is vier jaar. U mag niet aan uw project beginnen voordat u uw aanvraag indient, dit kan tot 31 maart 2019.

En nu?

De Hernieuwbare Energie subsidie is zeker niet de makkelijkste regeling maar hij heeft een hoop potentie. Onze adviseurs hebben veel ervaring met de regeling en gaan graag met u zitten om de opties door te nemen. Hierbij kan uw project ook door ons getoetst worden op de haalbaarheid van deze regeling.

Vergeet niet dat de aanvraag gedaan moet worden voor de start van het project. Aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan tot en met 31 maart 2019.