kip

3e openstelling SBV: Brongerichte verduurzaming stallen

17.11.2021

Denkt u met een nieuwe techniek of maatregel broeikasgas- of stalemissies bij de bron te kunnen verminderen? En bent u melkkoeien-, vleeskalveren-, varkens-, geiten- of vleeskuikenhouder? Vraag dan samen met een onderzoeksorganisatie subsidie aan om uw idee te ontwikkelen en valideren. Recentelijk is de regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (SBV) voor de 3e keer opengesteld. Bij de derde openstelling is alleen subsidie voor de innovatiemodule beschikbaar.

Budget

Met de subsidie onderzoekt en ontwikkelt u technieken om emissies van stalsystemen bij de bron te verminderen. Ook dient de stal het dierenwelzijn en de brandveiligheid te verbeteren. Dit kan een installatie, machine of een managementmaatregel zijn. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. Onder stalsystemen vallen: dierenverblijven, mestopslag, voeropslag, mestkelders en mestbewerkingsinstallaties. Er is nu per diercategorie een apart projectplan. De openstelling van deze subsidie is van 22 november 2021 tot en met 14 februari 2022.

Hieronder vindt u het totale budget per houderij:

Type houderij Totale subsidiebedrag
Varkenshouderijen € 10 miljoen
Melkveehouderijen € 10 miljoen
Melkgeitenhouderijen € 3 miljoen
Vleeskalverenhouderijen € 3 miljoen
Pluimveehouderijen € 3 miljoen
Managementprojecten varkens- en melkveehouderijen samen € 1 miljoen

Een innovatieproject bestaat uit 3 fasen. Voor elke fase is een maximale subsidie beschikbaar.

 • Fase 1: onderzoek en ontwikkeling. Het maximale subsidiebedrag voor bestaande en nieuwe stalsystemen is € 1.000.000 per veehouderijonderneming per innovatieproject met een subsidiepercentage van tot 55%;
 • Fase 2: metingen emissies. Het maximale subsidiebedrag is € 200.000 per veehouderij locatie met Uniek Bedrijfsnummer (UBN). Voor fase 2 kan alleen de onderzoeksorganisatie subsidie krijgen. Hierbij kan het subsidiepercentage oplopen tot 100%;
 • Fase 3: resterende productieve levensduurfase. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000 voor het totale bedrijf. Het subsidiepercentage ligt dan tussen de 35 en 55%.
Voorwaarden
 • U werkt samen met ten minste één onderzoeksorganisatie. Ook vraagt u de subsidie samen aan. De onderzoeksorganisatie publiceert het meetrapport. U mag daarnaast samenwerken met andere veehouders en ondernemers;
 • U bent als veehouder de eindgebruiker van de innovatie;
 • Houdt u vleeskalveren? Dan moet u uw vee minimaal 40% vast voer geven;
 • Uw aanvraag scoort minimaal 12 punten bij de beoordeling. Als u melkveehouder bent is dit minimaal 27 punten;
 • Pluimveehouders houden de dieren in een grondhuisvestingssysteem;
 • Onderzoekt u een nieuwe techniek? Dan mag u met maximaal 4 stalsystemen deelnemen.

Uw innovatie:

 • Voldoet aan de wettelijke emissiegrenswaarden en de minimale percentages voor vermindering emissies van het stalsysteem;
 • Voldoet aan de eisen voor brandveiligheid van het Bouwbesluit;
 • Zorgt voor meer dierenwelzijn en brandveiligheid in de stallen;
 • Zorgt voor minder emissies van methaan, ammoniak, geur en fijnstof in het stalsysteem;
 • Vermindert de broeikasgas- en stalemissies met minimaal het percentage dat geldt voor uw sector.
Wat nu?

Heeft u innovatieve ideeën voor de verduurzaming van? Dan kunnen wij nu al oriënterend met elkaar in gesprek gaan. We zullen bij deze openstelling het projectidee aan RVO voorleggen en op deze manier informatie inwinnen over de haalbaarheid van dit project en de subsidiemogelijkheden die hierbij van toepassing zijn. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.