DHI met 2 jaar verlengd en weer open

14.11.2023

Ondernemers kunnen vanaf 15 januari 2024 opnieuw aanvragen indienen voor de subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI-regeling). Deze subsidie ondersteunt Nederlandse MKB-bedrijven om succesvol te opereren in het buitenland. De regeling wordt met 2 jaar wordt verlengd.

DHI is interessant als je jouw internationale ambities naar een hoger niveau wilt tillen. Met de DHI-subsidieregeling kun je jouw technologie, product of dienst demonstreren aan mogelijke klanten in het buitenland. Of je kunt onderzoek laten doen naar de haalbaarheid van uw investering op een buitenlandse markt.

De DHI kan ingezet worden voor grensoverschrijdende investeringen met vrijwel alle landen, met uitzondering van landen onder internationale sancties. Draagt jouw product of dienst bij aan groene doelstellingen? Dan kun je wellicht aanspraak maken op een verhoogd subsidiepercentage!

Maak gebruik van DHI om goed voorbereid en succesvol internationaal te ondernemen!

Budget

Voor 2024 is in totaal € 8.5 miljoen beschikbaar voor de DHI regeling. Hiervan is € 4 miljoen gereserveerd voor ontwikkelingslanden, de zogenaamde DGGF-landen. De overige € 4.5 miljoen is beschikbaar voor activiteiten in andere landen.

Projecten die aan de gestelde voorwaarden voldoen kunnen subsidie ontvangen, zolang er budget beschikbaar is (first come-first serve). Wil je jouw kans op DHI-subsidie vergroten, dien dan tijdig je aanvraag in.

Demonstratieproject, haalbaarheidsstudie of investeringsvoorbereiding?

De DHI-regeling bestaat uit 3 verschillende modules, ieder met een eigen doel en regelgeving.

  1. Demonstratieprojecten

Wanneer je van plan bent jouw technologie, dienst of kapitaalgoed in een nieuwe markt te introduceren, kan het van belang zijn aan lokale partners te tonen dat jouw product werkt en effectief en rendabel toepasbaar is in het doelland. Binnen een demonstratieproject kun je aan lokale partijen tonen dat jouw product voldoet aan de relevante eisen en omstandigheden van jouw beoogde markt. De maximale subsidie voor een demonstratieproject bedraagt €  200.000. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50%. Voor fragiele staten en focuslanden bedraagt het percentage 60%. Voor groene projecten kan de subsidie oplopen tot maar liefst 70% van de subsidiabele kosten.

  1. Haalbaarheidsstudies

Wanneer een buitenlandse partij interesse toont in jouw product, kan een DHI haalbaarheidsstudie je ondersteunen bij het verkrijgen van een exportorder. Binnen een haalbaarheidsstudie onderzoek je de technische en/of commerciële haalbaarheid van een investering in jouw product door een buitenlandse afnemer. Het resultaat van een haalbaarheidsstudie is een businessplan of projectplan, op basis waarvan jouw potentiële afnemer een investeringsbesluit kan nemen. De maximale subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt €  100.000. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50%. Voor fragiele staten en focuslanden bedraagt het percentage 60%. Voor groene projecten kan de subsidie oplopen tot maar liefst 70% van de subsidiabele kosten.

  1. Investeringsvoorbereidingsprojecten

Overweeg je te investeren in een nieuwe productie- of dienstenfaciliteit in het buitenland? Maar ben je nog onzeker over de technische en/of commerciële haalbaarheid van deze investering? Dan kan een investeringsvoorbereidingsproject je helpen een onderbouwde beslissing te nemen. Het resultaat van een investeringsvoorbereidingsproject is een businessplan, op basis waarvan je onderbouwd een beslissing kunt nemen over jouw beoogde investering. De maximale subsidie voor een haalbaarheidsstudie bedraagt €  100.000. Het maximale subsidiepercentage bedraagt 50%. Voor fragiele staten en focuslanden bedraagt het percentage 60%. Voor groene projecten kan de subsidie oplopen tot maar liefst 70% van de subsidiabele kosten.

En nu?

Craeghs Consultancy heeft ruime ervaring met het succesvol indienen van DHI-aanvragen. Heb je interesse in de DHI regeling? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe je een subsidie aan kunt vragen voor jouw internationale project. Je kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.