Innovatieve projecten in de visserij

30.10.2023

Met de subsidie voor innovatieve projecten in de visserij stimuleren het European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) en de Nederlandse overheid de ontwikkeling van nieuwe systemen en producten in de zee-, kust- of binnenvisserij. De doelstelling hiervan is zowel het verduurzamen van de visserij als het verbeteren van de veiligheid aan boord.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie is er een lijst met projectvoorwaarden opgesteld. Uw subsidiabele project moet kunnen voldoen aan de volgende punten:

  • u moet onderdeel zijn van een visserijbedrijf, -organisatie of kennisinstelling of onderdeel zijn van een samenwerkingsverband met één van deze partijen;
  • een kennisinstelling moet betrokken zijn bij uw project, zodat projectplannen en resultaten worden gecontroleerd. Deze mag ook binnen het samenwerkingsverband zitten;
  • er mag geen verhoging in het bruto-tonnage of de vangstcapaciteit plaatsvinden van uw vaartuig;
  • het project moet marktperspectief bieden op het vlak van innovatie en vernieuwing. Voorbeelden van een projectrichting die u kunt ingaan zijn vermindering van ongewenste bijvangsten en bodemberoering, verbetering van dierenwelzijn, veiligheid aan boord of efficiëntie in energieverbruik.

Budget

In totaal is er een subsidiebudget van €6,6 miljoen beschikbaar. Er kan per aanvraag 75% van de subsidiabele kosten worden aangevraagd tot een maximum van € 500.000 per project. Voor de kust- en binnenvisserij moeten de subsidiabele kosten minimaal €100.000 bedragen. Bij andere vormen van visserij zijn de minimale subsidiabele kosten €250.000.

En nu?

De verwachting is dat deze subsidie in het eerste kwartaal van 2024 open gaat voor aanvragen. Craeghs Consultancy houdt deze openstelling scherp in de gaten. Heeft u interesse in deze subsidie om uw innovatieve project in de visserij mogelijk te maken? Neem dan contact met ons op voor vrijblijvend advies over hoe u deze subsidie kunt gebruiken om visserij te verduurzamen en de veiligheid aan boord te verbeteren. U kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of via info@craeghs.nl.