Openstellingen voor ‘Samenwerken aan Innovatie’ binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

13.05.2024

Ben je een ondernemer in de agrarische sector en werk je in een samenwerkingsverband aan een project voor een innovatie in de landbouw? Dan kom je waarschijnlijk in aanmerking voor de regeling Samenwerking voor Innovatie (EIP) binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wil je meer weten, lees dan vooral verder!

Samenwerken aan Innovatie

De regeling is gericht op samenwerkingsprojecten die zich bezighouden met innovatieve oplossingen voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw. Deze projecten dragen bij aan het versterken van de natuur en het bevorderen van een leefbaar platteland. Het project gaat bij voorkeur over één of meer van de onderstaande thema’s:

 • Ontwikkeling van duurzame verdienmodellen binnen de landbouw, met als resultaat een rendabel inkomen voor landbouwers, wat de veerkracht van de landbouwsector in de EU ten goede komt;
 • Vergroting van de marktgerichtheid en het concurrentievermogen van landbouwbedrijven, door middel van onderzoek, nieuwe technologieën of digitalisering;
 • Ontwikkeling van een marktrijp concept voor een duurzame waardeketen gericht op landbouwproducten, waarbij de positie van de landbouwer in de waardeketen wordt verbeterd;
 • Bijdragen aan het stoppen en omkeren van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en het behoud van habitats en landschappen;
 • Bevorderen van duurzame ontwikkeling of efficiënt beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht, onder andere door de afhankelijkheid van chemische middelen te verminderen;
 • Bijdragen aan de beperking van en aanpassing aan klimaatverandering, onder andere door het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, verbeteren van koolstofvastlegging of bevorderen van duurzame energie;
 • Inspelen op maatschappelijke verwachtingen rondom voedsel en gezondheid, zoals de productie van hoogwaardig, veilig en voedzaam voedsel op duurzame wijze, vermindering van voedselverspilling, verbetering van dierenwelzijn, of bestrijding van antimicrobiële resistentie.
Voorwaardes

Voor deze openstelling moet er een consortium worden gevormd. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één landbouwer en een van deze deelnemers:

 • mkb’ers;
 • leden van producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties;
 • procesbegeleiders en/of adviseurs;
 • kennis- en/of onderwijsinstellingen;
 • andere partijen in de agrofoodketen.

 

Subsidiepercentages en deadlines

De subsidie dekt 40% van de subsidiabele investeringskosten en 100% van de overige subsidiabele kosten, met een minimum van € 50.000 en een maximum van € 500.000. De subsidie wordt verdeeld op basis van een tender, dus kwalitatief sterke aanvragen maken de meeste kans.

De subsidieregeling wordt per provincie uitgevoerd; daarom gelden er verschillende aanvraagperiodes en budgetten:

Provincie Aanvraagperiode Budget
Groningen 1 mei 2024 – 15 augustus 2024 € 2 miljoen
Friesland 1 mei 2024 – 15 augustus 2024 € 2 miljoen
Drenthe 1 mei 2024 – 15 augustus 2024 € 2 miljoen
Overijssel 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 3,33 miljoen
Flevoland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 4.976.220
Utrecht 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 4.607,889,74
Noord-Holland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 3 miljoen
Zuid-Holland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 6,7 miljoen
Zeeland 5 juni 2024 – 30 september 2024 € 2,5 miljoen
Noord-Brabant Najaar 2024 N.t.b.
Limburg Najaar 2024 N.t.b.
Gelderland Najaar 2024 N.t.b.
Interesse?

Is je interesse gewekt? Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of een e-mail sturen naar info@craeghs.nl. Dan kijken we samen naar de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag.