Innovatieproject Limburg nog 2 keer open in 2021: tot 29 september en 24 november

14.09.2021

Bent u een bedrijf uit Limburg en wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een innovatie? Dan is het programma Limburg Toekomst Bestendig mogelijk iets voor u.

Wat is Limburg Toekomst bestendig?

LimburgToekomstbestendig is een meerjarig programma van LIOF gericht op innovaties die bijdragen aan een meer toekomstbestendige economische structuur voor Limburg. Dus innovaties met economisch rendement én maatschappelijke impact. Het InnovatieProject maakt onderdeel uit van programma LimburgToekomstbestendig. Met dit programma worden MKB’ers aangezet tot en ondersteund bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten, processen en/of bedrijfsmodellen die én economische potentie én impact hebben op de maatschappelijke opgaven ‘Slim, Duurzaam en Gezond’.

Subsidiepercentage

Elk jaar zijn er ongeveer 6 openstellingen. In 2021 zijn er nog 2 openstellingen, die sluiten 29 september en 24 november. Per project kan er maximaal € 50.000 worden aangevraagd bij een subsidiepercentage van 35%. Het totale budget is vastgesteld op € 8,7 miljoen en het programma zal blijven lopen totdat het volledige budget is beschikt.

Criteria

De ingediende projecten worden beoordeeld op basis van 3 categorieën:

  1. Economisch criterium: de innovatie, plan van aanpak en het economisch perspectief;
  2. Maatschappelijke criterium: hoe draag het project bij aan de ‘duurzaam’, ‘slim’ en ‘gezond’ doelstellingen;
  3. Structuurversterkend criterium: er wordt voorkeur gegeven indien het project verbindingen legt in het (EU)regionale ecosysteem.
Volgend jaar

Ook volgend jaar zullen er verschillende openstellingen zijn; wel 6! Zie hieronder de indien en beoordelingsdata.

  • 26 januari (beoordeling 15 februari);
  • 30 maart (beoordeling 21 april);
  • 22 juni (beoordeling 14 juli);
  • 24 augustus (beoordeling 15 september);
  • 12 oktober (beoordeling 1 november);
  • 23 november (beoordeling 13 december).
Meer weten?

Wilt u meer weten over Limburg Toekomstbestendig en wilt u een project indienen? Craeghs heeft veel ervaring met verschillende subsidies, zo hebben wij ook goed contact met LIOF omtrent deze subsidie. U kunt altijd contact met ons opnemen op 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.