Nieuwe openstellingen Kansen voor West III

03.04.2024

Vanaf 15 april 2024 is maar liefst € 24,5 miljoen opengesteld binnen Kansen voor West. Dit budget wordt gereserveerd voor 13 verschillende nieuwe of aangevulde openstellingen binnen de provincies en steden van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland. Interesse? Lees dan verder!

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, en Utrecht. Om de regionale economie een impuls te geven, verstrekt het samenwerkingsverband subsidies aan het bedrijfsleven. Dit wordt deels gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het programma zet zich in op onder andere innovatie, de koolstofarme economie, en het verbeteren van het vestigingsklimaat.

Thema’s en Regio’s

Een fors deel van het nieuwe budget is gereserveerd voor circulaire industrie in de provincie Zuid-Holland. Met deze openstelling investeert de provincie Zuid-Holland € 6,2 miljoen in de verduurzaming van de industrie en het bevorderen van de transitie naar een circulaire economie. Daarnaast richt de provincie Noord-Holland zich met € 3 miljoen op innovatie in de Agri&Food sector en € 1 miljoen voor circulair textiel. Ook richten de gemeenten Rotterdam en Den Haag zich op lokale initiatieven rondom verduurzaming en versterking van de positie van wijken en havengebieden.

Subsidiepercentages en Deadlines

Het totale subsidiebedrag verschilt per openstelling. Doorgaans kun je uitgaan van een subsidiepercentage rond de 40% en een maximum subsidiebedrag van € 1 miljoen. Voor veel projecten is een samenwerking verplicht, dus houdt daar rekening mee mocht  je een project willen opstarten. De openstellingen staan vanaf 19 april open en zullen pas sluiten wanneer de subsidies worden overvraagd. De snelheid waarmee dit gebeurt, verschilt sterk per openstelling.

En Nu?

Craeghs heeft veel ervaring met subsidies binnen Kansen voor West. Heb je ideeën om een project in één van de genoemde regio’s op te starten? Dan helpen wij je graag verder! Neem contact met ons op om jouw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl.