MIT Haalbaarheid 2024 opent in april

24.01.2024

Overweegt u een ontwikkelingsproject op te starten maar heeft u nog niet alle technische en economische risico’s in kaart gebracht? Dan komt uw project mogelijk in aanmerking voor de MIT Haalbaarheid! De MIT haalbaarheid ondersteunt u in de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek, waarmee u gefundeerd kunt beslissen of u ontwikkelingen op wilt starten.

MIT Haalbaarheid

Icoon Doelwit

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren, afgekort tot MIT, is een subsidieregeling gericht op de Nederlandse topsectoren. Binnen deze regeling bestaan verschillende sporen, waaronder de MIT Haalbaarheid. In een haalbaarheidsproject onderzoekt u de technische en economische haalbaarheid van een geplande innovatie. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling. Bij een haalbaarheidsstudie kunt u denken aan: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning of een concurrentieanalyse. Projectaanvragen dienen te passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s) behorende bij de Missies en Sleuteltechnologieën zoals gedefinieerd in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Openstelling en budgetten

Op dit moment zijn de definitieve openstellingsdata van de MIT Haalbaarheid nog niet gepubliceerd. Naar verwachting kunnen aanvragen ingediend worden vanaf 9 april 2024 (onder voorbehoud). Ervaring leert echter dat de subsidie op de eerste dag al wordt overvraagd! De subsidie wordt toegekend op basis van het first-come-first-serve principe. Per project kan 40% subsidie worden aangevraagd, tot een maximum van € 20.000. De subsidie wordt ingediend in de eigen regio, en het totale budget verschilt per regio.

Voorwaarden
  • Minstens 60% van het haalbaarheidsproject draait om het onderzoeken van de haalbaarheid van een product, proces of dienst;
  • Maximaal 40% van een haalbaarheidsproject mag gericht zijn op het (experimenteel) ontwikkelen van nieuwe producten, productieprocessen of diensten;
  • De looptijd van het haalbaarheidsproject is maximaal 1 jaar;
  • Het forfaitair uurtarief ligt, afhankelijk van de regio, tussen de € 35 en € 60 per uur.
En nu?

Craeghs dient jaarlijks een groot aantal MIT-haalbaarheidsprojecten in, in alle regio’s van Nederland. We helpen u graag bij het indienen van een kwalitatief sterke aanvraag. Heeft u een project waarvan u de haalbaarheid wilt onderzoeken? Of wilt u weten welke bedragen en percentages in uw regio van toepassing zijn? U kunt ons voor vrijblijvend advies bellen op 010-243 06 53, of stuur een e-mail naar info@craeghs.nl.