MIT R&D voor AI-projecten is open

11.03.2024

Voor projecten die betrekking hebben op Artificiële Intelligentie is het tussen 19 maart en 7 mei 2024 weer mogelijk om subsidie aan te vragen voor de MIT R&D Samenwerking AI. Deze subsidie is bedoeld voor samenwerkingen tussen mkb’ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen die bijdragen aan de ontwikkeling van de digitale sleuteltechnologie Artificiële Intelligentie (AI).

AI Samenwerkingen

Er is een digitale transformatie gaande in de samenleving en economie, onder andere als gevolg van Artificiële Intelligentie (AI). Mkb’ers hebben vaak niet voldoende actuele kennis en kunde op het gebied van AI in huis om de mogelijkheden hiervan te benutten. Daarbij komt dat AI zelf ook nog sterk in ontwikkeling is. De tender MIT R&D-samenwerkingsprojecten op het thema AI ondersteunt deze ontwikkeling en draagt bij aan een sterke kennis- en innovatiebasis op het gebied van AI voor het mkb.

De overheid gebruikt de volgende definitie voor AI: ‘AI verwijst naar systemen die intelligent gedrag vertonen door hun omgeving te analyseren en – met een zekere mate van zelfstandigheid – actie te ondernemen om specifieke doelen te bereiken.’ Op basis van deze definitie worden projecten gestimuleerd die bijdragen aan de volgende ontwikkelingen van AI:

  • De inzet van Machine Learning (machinaal leren), waaronder Supervised Learning, Unsupervised Learning, en Reinforcement Learning.
  • Een aantoonbaar nieuwe oplossing voor een of meerdere toepassingsgebieden van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC): Energie en Duurzaamheid, Gezondheid en Zorg, Vrede, Recht en Veiligheid, Landbouw en Voeding, Cultuur en Media, Financiële Dienstverlening, Gebouwde Omgeving, Haven en Maritiem, Mobiliteit, Transport en Logistiek, Onderwijs, Publieke Diensten, en de Technische Industrie.
  • Een aanpak die oog heeft voor betrouwbare en mensgerichte AI. Deelnemers aan de AI-toepassing (bijvoorbeeld burgers en/of werknemers) worden zoveel mogelijk betrokken bij het maken van keuzes over de ontwikkeling en het gebruik ervan.
Deadline en Voorwaarden

De MIT R&D AI-regeling is vanaf 19 maart geopend voor aanvragen. De deadline voor aanvragen is 7 mei 2024. Het totale budget voor dit jaar is € 355 miljoen. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • Voor kleine samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
  • Voor grote samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.
  • De projectpartners vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door mkb’ers zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een R&D-samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.
En Nu?

Craeghs doet jaarlijks een groot aantal aanvragen voor MIT-projecten door het hele land, waaronder ook de MIT Haalbaarheid en MIT R&D. We helpen je graag om een kwalitatief sterke aanvraag op te zetten. Werk je nu aan AI en wil je graag bekijken wat deze subsidie mogelijk voor je kan betekenen? Bel ons voor vrijblijvend advies op 010 – 243 06 53 of stuur een e-mail naar info@craeghs.nl.