Nieuwe openstellingen Demonstratie Energie-Innovaties (DEI)

13.02.2019

Richt u zich op het verminderen van energieverbruik, CO2 reductie of het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen? Bent u klaar om uw product of technologie te testen of demonstreren in de praktijk? Dan kan de vernieuwde demonstratie energie-innovaties (DEI) regeling u mogelijk daarin ondersteunen. De DEI subsidie is beschikbaar voor zowel pilot- als demonstratieprojecten, waardoor bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met hun producten, processen of diensten.

  • Pilotprojecten: het testen van CO2-reducerende maatregelen (producten, processen of diensten) in praktijkomgevingen
  • Demonstratieprojecten: de demonstratie van een nieuwe technologie of een nieuwe toepassing in de praktijk.

Binnen de DEI zijn er vijf verschillende energiethema’s met ieder hun eigen deelbudget.

DEI-thema Budget Openstelling Opmerkingen
Energie-innovatie € 35 mln. tot 31-12-19 Max. looptijd 4 jaar
CO2-reductie industrie (waaronder recycling, CCUS, infrastructuur) € 23,74 mln. tot 04-06-2019
Flexibilisering elektriciteitssysteem (waaronder waterstof) € 33 mln. tot 24-03-2020 Max. € 15 mln. per project
Enkel pilot projecten
Innovaties Aardgaslozen woningen, wijken en gebouwen € 11 mln.
(€ 4 mln. maatschap. vastgoed)
01-04-2019 tot 13-08-2019 Enkel pilot projecten
Ruimtelijke inpassing van grootschalige duurzame energieopwekking € 10 mln. 04-02-2019 tot 24-09-2019
Aanvragen

Projecten voor de DEI subsidie kunnen worden ingediend vanaf februari 2019, en worden behandeld op het ‘first come, first serve’-principe zodat de projecten snel van start kunnen gaan. Per project wordt een maximum van €6 miljoen subsidie beschikbaar gesteld, behalve voor projecten binnen het thema ‘Flexibilisering van het elektriciteitssysteem’. Deze projecten kunnen aanspraak maken op maximaal €15 miljoen subsidie. De subsidiepercentages variëren van 25% tot 80%, afhankelijk van project en partners. De looptijd van de projecten is maximaal een jaar na aanvang wanneer minder dan €125.000 subsidie wordt gevraagd en tot eind 2019 wanneer projecten meer dan €125.000 subsidie ontvangen, met uitzondering projecten binnen het thema ‘Energie-innovatie’.

En nu?

Vanwege de brede insteek van de regeling en de vele haken en ogen is het moeilijk om alles uit te leggen op één pagina. Wij nemen graag de opties met u door in een vrijblijvend gesprek. Wacht niet te lang want het is niet duidelijk hoe lang er nog budget zal zijn.