Afbeelding

ROCKET Reloaded: Hightech samenwerking met Duitsland

09.10.2019
ROCKET RELOADED

De ROCKET (RegiOnal Collaboration on Key Enabling Technologies) regeling is vernieuwd en vanaf vandaag weer opengesteld. De ROCKET Reloaded is opgezet om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen, tussen zowel het bedrijfsleven als de wetenschap, in het Duits-Nederlandse grensgebied. De focus light hierbij op gezondheid, energie, en productie.

Wat?

U kunt subsidie ontvangen voor innovatieprojecten in de focussectoren gezondheid, energie, en productie. Deze projecten moeten worden uitgevoerd in een samenwerking. Voor meer informatie over de eisen aan de partners, zie de paragraaf ‘Waar en voor wie?’ hieronder.

Uw ontwikkeling dient in- of met één van de sleuteltechnologieën uit het programma te ontwikkelen. Deze ‘Key Enabling Technologies’ zijn nanotechnologie, microsysteemtechniek, micro- en nano-electronica, innovatieve materialen & grondstoffen en fotonica. Ze vormen de technologische basis voor antwoorden op wereldwijde uitdagingen.

Hoeveel en wanneer?

Projecten mogen maximaal € 275.000 aan subsidiabele kosten opvoeren, het subsidiepercentage is hierbij maximaal 60%. Voor een totale subsidie tot € 165.000. Loonkosten en overige kosten (o.a. externe expertise en diensten, uitrusting, materialen) zijn subsidiabel. Voor loonkosten wordt gewerkt met forfaitaire tarieven op basis van functies van werknemers. Dit forfaitair tarief ligt tussen de € 28 en € 68 per gewerkt uur.

De regeling is sinds vandaag geopend en projecten kunnen ingediend worden tot 15 november 2019.

Waar en voor wie?

Op de getoonde afbeelding kunt u het gebied van Rocket Reloaded zien. De hoofdaanvrager en penvoerder dient gevestigd te zijn in het primaire gebied (blauw). Hier moet tevens de grootste maatschappelijke en economische impact worden behaald. Andere projectpartners mogen uit het secundaire gebied (paars) komen. Partners van buiten dat gebied zijn alleen toegestaan indien absoluut noodzakelijk. Bij iedere aanvraag moet tevens minimaal één Nederlandse en één Duitse MKB partij betrokken zijn.

Heeft u een project?

We bespreken graag vrijblijvend uw subsidiemogelijkheden. Alle van belang zijnde aspecten met betrekking tot de regeling komen hierbij ter sprake; van aanvraagprocedure tot einddeclaratie. U weet snel wat de opties zijn, zonder kosten. U kunt contact met ons opnemen via 010 – 243 06 53 of via info@craeghs.nl.