Afbeelding GLB

Samenwerken aan innovatie binnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

09.06.2023

Bent u een ondernemer in de agrarische sector en werkt u aan een project in een samenwerkingsverband voor een innovatie in de landbouw of voor het opzetten van een gebiedsgerichte fieldlab? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor de regeling Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen of de regeling Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs binnen het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Wilt u meer weten, lees dan vooral verder!

Samenwerken aan innovatie (EIP) algemeen

De algemene regeling richt zich op projecten binnen een samenwerkingsverband die over innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw gaan en bijdragen aan het sterker maken van de natuur en het creëren van een leefbaar platteland. Het project gaat bij voorkeur over één of meer van deze 4 thema’s:

 1. Duurzame toegevoegde waardeketens;
 2. Nieuwe technologieën in de landbouw;
 3. Gebiedsgerichte samenwerking;
 4. Sectorale initiatieven.
Samenwerken aan innovatie (EIP) fieldlabs

Deze subsidie is voor samenwerkingsverbanden die uiteindelijk een gebiedsgerichte fieldlab willen opzetten. Het resultaat is dan ook geen fieldlab, maar een ontwerpplan voor een fieldlab. Een fieldlab binnen de regeling is een plek waar landbouwers, nationale en regionale overheden, bedrijven en onderwijs- en kennisinstellingen elkaar ontmoeten. Deze partijen ontwikkelen in een fieldlab technologische en sociale innovaties. En maken deze klaar voor de dagelijkse activiteiten van de landbouwer en zijn omgeving. In een fieldlab is er ruimte voor het uitvoeren van testen, delen van kennis, het geven van trainingen, steunen van start-ups en voor het maken van sterkere samenwerkingen. Ook het fieldlab gaat over innovatie voor een duurzame en toekomstbestendige landbouw en draagt bij aan het sterker maken van de natuur en creëren van een leefbaar platteland.

Voorwaardes

Voor allebei de openstellingen moet er een consortium worden gevormd. In het samenwerkingsverband zit in ieder geval één landbouwer en één van deze deelnemers:

 • mkb’ers;
 • leden van producentengroeperingen, coöperaties of brancheorganisaties;
 • procesbegeleiders en/of adviseurs;
 • vertegenwoordigers van kennis- en onderwijsinstellingen;
 • andere natuurlijke of rechtspersonen die bijdragen aan de projectdoelen;
 • andere actoren in de agrofoodketen.

Het bijzondere aan beide subsidies is dat de voorbereidingskosten voordat u uw aanvraag doet ook subsidiabel zijn, maar niet eerder dan 1 januari 2023. U krijgt subsidie voor voorbereidende activiteiten zoals:

 • Het vinden van deelnemers aan het samenwerkingsverband;
 • Het opstellen van een projectplan;
 • Het opstellen van de samenwerkingsovereenkomst.

Voor de uitvoeringskosten zijn de volgende activiteiten subsidiabel:

 • Coördinatie van het samenwerkingsverband;
 • Operationele activiteiten die direct verbonden zijn aan de uitvoering van het project;
 • Projectmanagement en projectadministratie.

Doet u een investering? Dan krijgt u ook subsidie voor:

 • bouw of verbetering van onroerende zaken;
 • kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;
 • koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties (tot maximaal de marktwaarde).

De hoogte van de subsidies bedraagt minimaal € 125.000 en maximaal € 500.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juni t/m 13 juli 2023. Beide openstellingen hebben een budget van ongeveer € 4 miljoen te verdelen. De subsidie wordt verdeeld op basis van een tender, dus kwalitatief sterke aanvragen maken de meeste kans.

Interesse?

Is uw interesse gewekt? Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of een e-mail sturen naar info@craeghs.nl. Dan kijken wij samen naar de mogelijkheden voor een subsidieaanvraag.