Subsidieregelingen binnen Topsector Energie

15.03.2023

Bent u bezig met innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen? En zet u zich in voor de ontwikkelingen in de energiesector die Nederland de klimaatdoelen van Parijs laat halen? Dan zijn er dit jaar wederom verschillende subsidiemogelijkheden binnen de Topsector Energie die u kunnen helpen deze innovatie sneller naar de markt te brengen!

Topsector Energie

De verschillende regelingen binnen de Topsector Energie stimuleren industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling én demonstratieprojecten. De doelstelling van de verschillende regelingen is zowel de stimulering van innovatieprojecten in nieuwe CO2-besparingsmethodes, het goedkoper maken van huidige CO2-besparingsmethodes als het sluiten van (industriële) ketens. In totaal is er bijna € 130 miljoen per jaar beschikbaar voor deze stimulerende maatregelen. Onderstaand is een (niet-compleet) lijstje van de innovaties waar de overheid haar focus op legt:

 • Duurzame energieproductie;
 • Energiebesparing;
 • Flexibilisering van het energiesysteem, waaronder waterstof;
 • CO2-reductie in de industrie;
 • Circulaire economie;
 • Aardgasloze woningen, wijken, woongebouwen en utiliteitsgebouwen.
Subsidies

De Topsector Energie bevat veel verschillende regelingen. In onderstaand tabel worden een aantal relevante subsidies inclusief belangrijkste details benoemd:

Regeling Thema Openstelling Budget
Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie (DEI+)
 • Energie-efficiëntie
 • Hernieuwbare energieproductie
 • Flexibilisering van het energiesysteem
 • Lokale infrastructuur
 • Circulaire economie
 • Carbon Capture, Utilisation and Storage – CC(U)S
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
15 mrt 2023 t/m 31 aug 2023 € 65 miljoen
Hernieuwbare Energie (HER+)
 • Ontwikkelen van CO2-besparende maatregelen
03 apr 2023 t/m 31 aug 2023 € 30 miljoen
TSE Industrie studies
 • Sluiting van industriële ketens
 • Een CO2-vrij industrieel warmtesysteem
 • Maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen
 • CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage)
 • Overige CO2-reducerende maatregelen
1 apr 2022 t/m 31 mrt 2023 € 20 miljoen
TSE Industrie O&O
 • Sluiting van industriële ketens;
 • Slim proces van industriële clusters en bedrijven;
 • Compleet klimaatneutraal productieproces in 2050.
3 apr 2023 t/m 9 mei 2023 € 1,9 miljoen
Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) Investeringen in:

 • Energie-efficiëntie;
 • Recycling en hergebruik van afval;
 • Lokale infrastructuur;
 • Overige CO2-verlagende maatregelen
15 mrt 2023 t/m 9 jan 2024 € 138 miljoen
Kennis en Innovatie Agenda – Circulaire Economie (KIA CE) Onderzoek en ontwikkeling van circulariteit m.b.t.:

 • Bouw;
 • Maakindustrie;
 • Consumptiegoederen
22 mei 2023 t/m 7 sep 2023 € 2,5 miljoen
Verschil tussen regelingen

Het aantal regelingen en de verschillen daartussen kunnen mogelijk vragen oproepen. De verschillende subsidieregelingen lijken namelijk veel op elkaar. Craeghs Consultancy heeft ervaring met al deze regelingen en kan u dus goed adviseren onder welke regeling uw project het beste past. Neem voor meer informatie contact met ons op via 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl en we bekijken vrijblijvend met u naar de mogelijkheden.