Versnelde klimaatinvestering industrie afbeelding

Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie

24.07.2020

Voor investeringen in de industrie die een CO2-besparing realiseren is er de Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie subsidieregeling (VEKI). Deze wordt weer geopend vanaf 1 september 2020 tot en met 14 december 2021. Er is een budget van € 28 miljoen.

De regeling richt zich op investeringen die hun werking al hebben bewezen in andere projecten zoals bijvoorbeeld warmtepompen of warmtewisselaars. De investeringen moeten een terugverdientijd hebben van meer dan vijf jaar.

VEKI termijnen

Veel projecten konden in de vorige openstelling niet worden aangevraagd vanwege de beperkende realisatietermijn (eind 2020). Bij de nieuwe VEKI openstelling is dit probleem aangepakt. Projecten moeten nu gerealiseerd worden vóór 31 december 2023. Dit is een veel realistischere termijn en maakt deze regeling interessant voor een hoop bedrijven.

Bedragen in de VEKI

Het verschil tussen de besparende investering en de conventionele, vervuilende referentie-investering is subsidiabel in de VEKI regeling. De subsidiepercentages zijn afhankelijk van het soort project, voor het MKB zijn die als volgt:

  • Milieuproject: 50% tot 60% over de extra kosten
  • Recyclingproject: 45% tot 55% over de extra kosten
  • Lokaal infrastructuurproject: 60% tot 70% van de investering
  • Energie-efficiëntie: 40% tot 50% over de extra kosten

Er kan tussen de € 125.000 en € 3 miljoen subsidie worden aangevraagd per VEKI project.

Wij hebben plannen!

Heeft uw onderneming CO2-besparende investeringen op de planning staan? De regeling vraagt om een precieze, goed onderbouwde aanvraag waar we u graag bij helpen. Neem contact met ons op (010 – 243 06 53) en we nemen vrijblijvend uw mogelijkheden door.