Afbeelding S&O Verklaring

WBSO-percentage fors hoger in 2021: Kansen voor innovatieprojecten

09.10.2020

Vanwege de grote gevolgen van de coronacrisis komt er extra budget beschikbaar voor de WBSO in 2021. Het totale budget gaat naar € 1.428 miljoen. Hierdoor kunnen WBSO-percentages worden verhoogd. Ook zal de definitie voor programmatuur worden verbreed, en zal de geplande verhoging van het Innovatiebox tarief worden doorgezet.

25% stijging van het WBSO-voordeel

Via de WBSO kunt u een tegemoetkoming krijgen in de loonkosten van werknemers die R&D-werk verrichten. Deze afdrachtvermindering zal vanaf 2021 40% zijn voor de eerste € 350.000 aan kosten voor R&D-werk (t.o.v. 32% in 2020). Daarboven geldt een percentage van 16%. Als u starter bent dan is het eerste percentage zelfs verhoogd van 40% in 2020 naar 50% vanaf 2021. Verder kunt u ook WBSO aanvragen voor andere kosten en uitgaven voor uw R&D-project, bijvoorbeeld voor kosten van proeven, prototypes of investeringen in een nieuw R&D-laboratorium.

Bredere definitie programmatuur

De definitie van programmatuur voor de WBSO zal worden verbreed. Naast de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) en Machine Learning (ML) zal ook de toepassing van deze technieken vanaf 2021 door de WBSO worden ondersteund. Daarnaast zal modellering en simulatie ook worden toegelaten onder programmatuur. Buiten de WBSO komt er daarnaast een structurele investering van €10 miljoen per jaar in sleuteltechnologieën (bv. AI, kwantum- en nanotechnologie). Voor onderzoek naar AI zal nog € 23,5 miljoen extra worden geïnvesteerd.

Wijziging tarief Innovatiebox

Door toepassing van de Innovatiebox worden winsten uit innovatieve activiteiten in Nederland belast tegen een verlaagd effectief belastingtarief voor de vennootschapsbelasting. Vanaf 2021 zal het Innovatiebox tarief (het effectieve VPB-tarief) worden verhoogd naar 9% (t.o.v. 7% in 2020). Dit is de tweede verhoging in korte tijd daar het tarief in 2018 was verhoogd van 5% naar 7%. Deze verhogingen betekenen dat er meer belasting betaald moet worden over winsten uit innovatieve activiteiten. De verlaging van het vennootschapsbelastingtarief van 16,5% naar 15% maakt het voordeel van de Innovatiebox kleiner. Desondanks kan de Innovatiebox nog steeds veel voordeel opleveren.

Meer weten?

Benieuwd hoe de wijzigingen uw onderneming beïnvloeden? U kunt u contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl. We bespreken graag uw specifieke situatie.