Nieuw OPZuid-programma gaat open in april

11.02.2022

Na het succesvolle OPZuid-programma voor de periode 2014-2020 zal dit jaar de eerste openstelling zijn voor de periode 2021-2027. Op basis van feedback uit de markt en eigen doelstellingen is de regeling op bepaalde punten aangepast. De projecten zullen in ieder geval moeten passen binnen de Regionale Innovatie Strategie 2021-2027.

Transities

Er zijn vijf transities geïdentificeerd waar gedurende deze periode de nadruk op zal worden gelegd:

  1. Energie;
  2. Klimaat;
  3. Grondstoffen;
  4. Landbouw & voeding;
  5. Gezondheid.

Per openstelling zullen verschillende thema’s worden aangewezen waar aanvragen voor kunnen worden ingediend. Het is dus van groot belang om ervoor te zorgen dat het project aansluit bij het beoogde thema van de openstelling.

Budget en deadline

Er is voor 2022 een budget van € 30 miljoen beschikbaar wat naar alle waarschijnlijkheid zal worden verdeeld over twee openstellingen. De eerste openstelling zal al op 14 april (onder voorbehoud) opengaan en naar verwachting sluiten in juli. Een tweede openstelling volgt daarna in het najaar. De aanvragen zullen worden beoordeeld op basis van een tender, dus een hoge kwaliteit van het projectplan is noodzakelijk om de subsidie te verkrijgen.
De verwachting is dat veel vanuit de vorige periode gelijk zal blijven: een subsidiepercentage van maximaal 35% (eventueel ook nog cofinanciering) en maximaal € 1 miljoen subsidie per project. Stimulus houdt binnenkort informatiebijeenkomsten in Limburg (19 april), Noord-Brabant (20 april) en Zeeland (21 april) om het programma voor 2021-2027 te bespreken.

Meer weten?

De adviseurs van Craeghs hebben veel ervaring met het OPZuid-programma en staan u graag bij. Wilt u weten of uw project past binnen de doelstelling van deze regeling? Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley waarbij OPZuid subsidie is verkregen.