OPZuid weer open! Lees hier wat Mentech heeft bereikt met de OPZuid.

29.02.2024

De voorjaarsopenstelling van het OPZuid-programma is weer open! Met de OPZuid kunnen samenwerkende mkb’ers en andere organisaties binnen de samenwerking 35% tot maximaal €2 miljoen subsidie (+ mogelijk 15% cofinanciering) aanvragen voor projecten die bijdragen aan lokale doelstellingen. Van 19 februari tot en met 12 april 2024 kunnen samenwerkingsverbanden van innovatieve mkb’ers en andere organisaties in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) weer gebruik maken van deze aantrekkelijke subsidieregeling. Lees hieronder hoe onze klant Mentech samen met hun projectpartners de OPZuid gebruikt heeft om hun project te realiseren.

Mentech en de OPZuid

Veel mensen met dementie of een verstandelijke beperking vertonen onbegrepen gedrag, zoals controleverlies, zelfbeschadiging of apathie. Stress is een belangrijke oorzaak, cliënten kunnen dit echter niet altijd goed uiten. Daarnaast neemt de zorgvraag door demografische ontwikkelingen alleen maar toe. Daarom hebben Mentech, SARA, Ipse de Bruggen, ZGEM en LUMC de handen ineen geslagen om een Emotie Intelligente Zorgrobot te ontwikkelen.

Met de Emotie Intelligente Zorgrobot kan er eerder en beter worden geanticipeerd op stress bij cliënten. De inzet van een autonome zorgrobot leidt tot meer persoonsgerichte zorg, waarmee complexe situaties kunnen worden voorkomen en de werkdruk bij de zorgmedewerkers kan worden verlaagd. Met het oog op de arbeidskrapte, toenemende vergrijzing en complexere zorg, zijn digitalisering en technologie noodzakelijke stappen in de zorgtransitie.

Samenwerking met Craeghs

Voor een ervaren partij als Mentech is de keuze voor een intermediair misschien niet noodzakelijk, maar wel van toegevoegde waarde. Door op te treden als een inhoudelijke sparringpartner, het uit handen nemen van alle formaliteiten en ondersteunen van alle consortiumleden kon Craeghs Mentech helpen een nog betere aanvraag neer te zetten. Craeghs is er trots op bij te hebben gedragen aan dit mooie, waardevolle project!

Subsidieregeling: OPZuid

Met het OPZuid-programma wordt vanuit het EFRO 2021-2027 programma een boost gegeven aan regionale economie, ondernemerschap en innovatie in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Daarbij wordt ingezet op vijf transities: energie, klimaat, grondstoffen, landbouw en voeding en gezondheid. De uitdaging is álle potentie van Zuid-Nederland te benutten met samenwerkingen binnen én over de regiogrenzen heen.

Geïnteresseerd?

Craeghs heeft ruime ervaring met OPZuid projecten. Werkt u samen in de regio Zuid-Nederland en heeft u een project voor ogen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of mail ons op info@craeghs.nl om de mogelijkheden te bespreken. Onze adviseurs denken graag met u mee over hoe u van uw samenwerking een geslaagd OPZuid project kunt maken.

Feiten en cijfers
Projecttitel Emotie Intelligente Zorgrobot
Subsidieregeling OPZuid 2021-2027
Subsidiebedrag € 324.520
Aanvrager

 

Subsidieverstrekker Stimulus Programmamanagement

Laatst gewijzigd 29 februari 2024