Afbeelding WBSO kosten-uitgaven vs. forfaitair

WBSO Tips & Tricks – Deel 3: Kosten-uitgaven vs. forfaitair

22.02.2023

In de WBSO Tips & Tricks serie belichten we verschillende facetten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. In deze editie: Kosten-uitgaven vs. forfaitair.

Kosten-uitgaven vs. forfaitair

De WBSO geeft een vermindering in loonbelasting op basis van het aantal S&O uren dat wordt gewerkt in uw organisatie. Deze vermindering is direct gekoppeld aan uw daadwerkelijke loonkosten. Er is echter ook een voorziening om u tegemoet te komen in uitgaven die u doet voor materialen zoals bijvoorbeeld testbanken, prototype materialen, etc. Er zijn twee manieren om deze tegemoetkoming te berekenen.

Bij de forfaitaire benadering krijgt u een forfait van €10,- bovenop ieder gewerkt S&O uur (€ 4 per S&O-uur boven de 1.800 uur). Bij de kosten-uitgaven benadering kunt u uw daadwerkelijke kosten en uitgaven opvoeren. Aan het begin van ieder jaar geeft u voor dat gehele jaar aan welke aanpak u wilt gebruiken.

Icoon DoelwitHet omslagpunt tussen beide aanpakken is afhankelijk van uw specifieke situatie. In het algemeen kan gezegd worden dat: hoe méér loonkosten u verhoudingsgewijs hebt, hoe beter het forfait is; hoe méér directe kosten (materialen, testruimtes, etc.) u hebt, hoe beter kosten-uitgaven is. Maakt u bijvoorbeeld veel niet-commerciële prototypen? Dat kunt u mogelijk beter kosten opvoeren zodat deze materiaalkosten vergoed worden.

Aandachtspunten
  • Wanneer u de werkelijke kosten-uitgaven opvoert, moet u noodzakelijkerwijs ook een factuurarchief bijhouden om deze kosten te onderbouwen.
  • Heeft u een gebouw of ruimte die enkel wordt gebruikt voor uw ontwikkelingswerk? Dan kunt u de uitgaven hiervoor ook opvoeren in de WBSO. Om hiervan te profiteren moet u kiezen voor de kosten-uitgaven benadering.
  • Wanneer u meerdere BV’s hebt in uw onderneming, kan het de moeite waard zijn om goed te analyseren welke BV’s volgens het forfait moeten aanvragen en welke BV’s beter kosten-uitgaven kunnen gebruiken. Binnen een fiscale eenheid mogen kosten namelijk worden ‘verschoven’ naar de BV met kosten-uitgaven.
  • Materiaalkosten voor prototypen met een commerciële waarde mogen niet worden opgevoerd binnen de WBSO.
WBSO Tips & Tricks serie

Eerder hebben we het al gehad over WBSO controles en hebben we de Innovatiebox behandeld, een vermindering van uw winstbelasting. Bekijk ook ons klantverhaal met Image Building, hierin wordt ingegaan op wat voor ontwikkelingen kunnen worden ondergebracht in de WBSO. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord wordt? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.