Afbeelding WBSO controles

WBSO Tips & Tricks – Deel 2: Controles & Bedrijfsbezoeken

22.02.2022

In de WBSO Tips & Tricks serie belichten we verschillende facetten van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. In deze editie: de WBSO Controle.

Waarom ik?

RVO probeert ieder bedrijf wat WBSO aanvraagt eens per zeven jaar te controleren. Dit gebeurt steekproefsgewijs. Het is dus geen indicatie dat u iets verkeerd hebt gedaan in uw aanvragen. Tijdens een controle wordt uw project-, uren-, en kostenadministratie van het voorgaand jaar gecontroleerd.

Hoe gaat een controle?

Nu de coronamaatregelen voor het grootste deel zijn afgeschaft, vinden de controles weer fysiek plaats. De gemiddelde controle verloopt heel gemoedelijk, voor de adviseurs bij RVO zijn bedrijfsbezoeken een leuke manier om te zien wat er achter aanvragen schuilgaat. Dit betekent echter niet dat er niks op het spel staat; indien uw administratie of werkzaamheden niet voldoen, kan de controleur gemakkelijk een correctie uitvoeren of boetes opleggen. Ook kan uw onderneming worden aangemerkt voor een veel strengere controle, waarbij tot zeven jaar terug wordt gekeken. Neem het dus zeker serieus!

U krijgt bericht dat de RVO een controle bij u wil uitvoeren en wanneer dat zal gebeuren. Dit ligt normaliter voldoende in de toekomst zodat u zich nog enigszins kan voorbereiden. Vóór de controle kunt u alvast uw urenstaten en facturen van het betreffende jaar versturen naar de controleur. Bespreek dit echter wel eerst met uw Craeghs adviseur.

Bij aankomst van de controleur(s) kunt u na een kennismakingsrondje een rondleiding geven over uw bedrijf. Laat hierbij uw ontwikkelingen zien, vooral de verschillende stadia van het ontwikkelingsproces. Trek bijvoorbeeld een oud prototype of een gefaald onderdeel uit de kast. Sommige controleurs willen echter pas aan het einde van de controle een rondleiding maken, zodat ze zoveel tijd als nodig kunnen nemen voor de administratie. Laat de controleur dit bepalen.

Na de rondleiding zal de controleur uw administratie willen bespreken. Allereerst de urenstaten: Zijn deze realistisch of wordt er dagelijks 8 uur opgevoerd? Er wordt gevraagd wat de achtergrond is van medewerkers: hebben ze wel voldoende ervaring om S&O werk uit te voeren? De urenstaten worden tevens vergeleken met de BSN’s die zijn meegedeeld; worden er enkel uren geschreven door werknemers wiens BSN is medegedeeld en ontbreken er geen urenstaten van BSN’s die wel zijn medegedeeld?

Er worden wat vragen gesteld over een selectie van de facturen, hierbij is voornamelijk aandacht voor grote bedragen en factuuromschrijvingen die niet goed aansluiten op de WBSO (bijv. engineeringskosten).

Als u alles goed heeft doorstaan, wordt er ter afsluiting nog gevraagd naar andere, veelvoorkomende subsidies waar u voor in aanmerking zou komen.

Wat doet Craeghs?

Voordat uw bedrijf gecontroleerd wordt, zullen onze adviseurs bij u langskomen om te bespreken wat er allemaal zal gebeuren en om u te helpen met welke gegevens u moet verzamelen. Met deze data voeren onze adviseurs een proefcontrole uit: we doorlopen alle facturen en urenstaten en stellen dezelfde soort vragen als een controleur zou doen. Zo bent u ervan verzekerd dat uw administratie voldoet, en bent u voorbereid op de mogelijke vragen van de echte controle. Tijdens die controle zijn wij natuurlijk ook present, vergeet uw adviseur dus niet op de hoogte te brengen!

WBSO Tips & Tricks serie

In de vorige editie van Tips & Tricks hebben we de Innovatiebox behandeld, een vermindering van uw winstbelasting. Bekijk ook ons klantverhaal met Image Building, hierin wordt ingegaan op wat voor ontwikkelingen kunnen worden ondergebracht in de WBSO. Heeft u een vraag die nog niet beantwoord wordt? Neem contact met ons op en we helpen u graag verder! Bel 010 – 243 06 53 of mail naar info@craeghs.nl.