Zeeland in Stroomversnelling is weer open!

21.10.2022

Dé subsidie van Zeeland, Zeeland in Stroomversnelling (ZiS) is weer open! Het gezamenlijke doel van de regio en het Rijk is om tot duurzame economische structuurversterking in Zeeland te komen. Dit is vertaald naar het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Bent u gevestigd in Zeeland of werkt u samen met Zeeuwse bedrijven? Lees dan vooral verder!

Doel

Een belangrijke pijler voor een sterk en bestendig Zeeuws vestigingsklimaat is kennis en innovatie. De provincie Zeeland wil graag de lokale economie stimuleren door de samenwerking tussen Zeeuwse partijen te bevorderen en de kennis in de sector te stimuleren via de regionale kennisclusters. Het betrekken van het kennis- en innovatienetwerk in Zeeland is noodzakelijk om een goede aanvraag te kunnen doen. In deze regeling focust de provincie zich op verschillende Zeeuwse sectoren;

 1. Agro- en Seafood;
 2. Havens en logistiek;
 3. Industrie en Maintenance;
 4. Water en energie;
 5. Vrijetijdseconomie;
 6. Zorg.

Twee type projecten kunnen een subsidieaanvraag indienen; een haalbaarheidsonderzoek en een demonstratieproject. Met een haalbaarheidsonderzoek kunnen consortia kansrijke ontwikkelingen toetsen en onderzoeken of nieuwe technologieën en maatschappelijke uitdagingen kansen bieden voor de Zeeuwse sectoren. Bij een demonstratieproject kunnen consortia zowel nieuwe als verbeterde producten, processen of diensten testen in omgevingen die representatief zijn voor het toekomstig gebruik. Het kan gaan om prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie.

Belangrijke gegevens

Zowel haalbaarheidsonderzoeken als demonstratieprojecten hebben als deadline voor indienen van de aanvraag 20 januari 2023. Subsidie kan alleen worden aangevraagd door een consortium (netwerk/samenwerking bestaande uit minimaal drie partijen, waaronder ten minste één onderneming en één kennispartner). Een breed (Zeeuws) consortium verhoogt de slaagkans!

Haalbaarheidsstudies en verkenningen:

 • Subsidiepercentage van 50%;
 • Maximaal € 50.000 subsidie per project;
 • Een totaal budget van € 250.000.

Demonstratieproject/pilot:

 • Subsidiepercentage van 40%;
 • Maximaal € 200.000 subsidie per project;
 • Totaal budget van € 800.000.
Interesse?

De toekenning van subsidie wordt gedaan op basis van het tendersysteem; de beste aanvragen maken de meeste kans. Wij geven u een eerlijke inschatting van uw kansen, want zelfs goede projecten zijn niet gegarandeerd van subsidie vanwege de populariteit van de regeling. Onze adviseurs helpen u natuurlijk graag met het schrijven van uw aanvraag zodat u met kop en schouders boven de concurrentie uitsteekt. Craeghs heeft veel ervaring met Zeeland in Stroomversnelling aanvragen, zie bijvoorbeeld ons project voor Terra Inspectioneering. U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl