Afbeelding Conrad en Remon project

Conrad & Remon: Boorinstallatie ondiepe geothermie

Aardwarmte (geothermie) heeft de afgelopen jaren in Nederland aan populariteit gewonnen. De afnemende productie en consumptie van aardgas en de toenemende noodzaak voor duurzame warmtebronnen, vragen om duurzame alternatieven voor onze warmtevraag. Aardwarmte biedt een kansrijk en duurzaam alternatief om gebouwen en kassen te verwarmen en om in de industrie toegepast te worden. Diepe boringen zijn echter zeer duur. In dit project ontwikkelen Conrad Stanen, specialist in het ontwikkelen van grondboorinstallaties, en Remon Aardwarmte, specialist in aardwarmte systemen, een boorinstallatie waarmee rendabel boringen kunnen worden verricht tot een diepte van 500 meter.

Geothermie maakt gebruik van warmte in de bodem. Hoe dieper je in de aarde gaat, hoe meer warmte eruit te halen is; elke 100 meter dieper stijgt de temperatuur 3 graden. Bij geothermie wordt daarom vaak gedacht aan diepe boorputten die door grote boorinstallaties van de olie &gas industrie geboord worden en veel warmte diep uit de aarde halen. De boorputten voor diepe geothermie (> 1500 meter) zijn zeer duur (miljoenen euro’s) en kosten veel tijd om te realiseren. Daarbij komt dat in Nederland de Mijnbouwwet in werking treedt bij boringen dieper dan 500 meter, wat extra (strenge) regels en vergunningstrajecten met zich mee brengt.

Ondiepe geothermie, tot 1000m diep, is ook mogelijk. Boringen op 500 meter zijn hiervoor ideaal aangezien dit de maximale diepte is die bereikt kan worden zonder invloed van de Mijnbouwwet. In de praktijk is er bij ondiepe geothermie enkel ervaring met boringen tot 250m. Hiervoor worden kleine en lichte boorinstallaties gebruikt die onvoldoende trekkracht hebben om dieper te boren. Conrad Stanen BV en Remon Aardwarmte BV zijn daarom voornemens een mobiele geautomatiseerde boorinstallatie te ontwikkelen waarmee relatief goedkoop boorgaten op 500 meter gemaakt kunnen worden. Ze willen zo ondiepe geothermie rendabel maken.

Samenwerking met Craeghs

Craeghs is al jarenlang de subsidieadviseur voor Remon. In die tijd hebben we succesvol subsidie aangevraagd voor een verscheidenheid aan projecten. Op basis van deze goede ervaringen is ook Conrad klant bij ons geworden. Toen beide bedrijven een samenwerkingsproject wilden starten, was Craeghs dus vanaf de start betrokken. Dit project is een perfect voorbeeld van een complementaire samenwerking. Zowel Conrad als Remon hebben de expertise van de ander nodig. Na overleg is daarom de keuze gemaakt om een aanvraag in te dienen voor MIT R&D. De kennis van Conrad en Remon, gecombineerd met de subsidie expertise van Craeghs, heeft geleid tot een soepel aanvraagtraject en een zeer goede uiteindelijke score en beschikking van het project.

Subsidieregeling: MIT R&D

Binnen de MIT regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) zijn er twee soorten projecten mogelijk. Er kunnen haalbaarheidsstudies worden verricht of er kan worden gewerkt aan R&D samenwerkingen. MIT R&D biedt de mogelijk tot subsidie van 35% van de kosten voor een project met een maximum van € 350.000. De MIT fondsen worden verdeeld per provincie. Afhankelijk van de samenstelling van uw samenwerking kunt u uw kansen vergroten door aan te vragen in de juiste provincies.

Meer weten?

Heeft u een project wat misschien geschikt is voor MIT subsidie? Onze adviseurs helpen u graag om uw aanvraag op te stellen en deze in te dienen in het gebied waar u de hoogste slagingskans heeft. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. Wij zijn te bereiken op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Ontwikkeling boorinstallatie voor ondiepe geothermie
Subsidieregeling MIT R&D – landelijk vangnet
Projectpartners
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 31 mei 2022.