Afbeelding Mijnbouw Afrika project

Cool Separations: DHI project Zuid-Afrika succesvol afgerond

Cool Separations BV is een spin-off van de TU Delft die zich richt op het ontwikkelen en commercialiseren van eutectische vrieskristallisatie (EFC). EFC is ontwikkeld door TNO en TU Delft met behulp van E.E.T. subsidie. Door een vloeistof met opgelost zout snel af te koelen ontstaan er ijs- en zoutkristallen, deze kunnen vervolgens gescheiden worden. Het proces is veel energie-efficiënter dan verdampingskristallisatie en bereikt zeer hoge zuiverheden.

EFC installatie ©Cool Separations

In Zuid-Afrika heeft Cool Separations een demonstratieproject uitgevoerd met het scheiden van afvalstromen uit de mijnbouw. Dit maakt het mogelijk om ruw materiaal terug te winnen maar ook om water te hergebruiken. Craeghs heeft geholpen bij het tot stand komen van dit project door subsidie uit de DHI-regeling aan te vragen.

Cool Separations heeft in Zuid-Afrika de EFC techniek voor het scheiden van afvalwater uit afgesloten mijnen (Acid Mine Drainage) gedemonstreerd. Dit kan namelijk een risico voor de drinkwatervoorziening zijn. In de proef hebben ze een stroom gescheiden tot zuiver water, zuiver natriumsulfaat en een kleine reststroom. Door de succesvolle demonstratie heeft Cool Separations meerdere systemen kunnen verkopen in Zuid-Afrika.

Samenwerking met Craeghs

Met hulp van Craeghs heeft Cool Separations het in de toenmalige tenderprocedure gewonnen van vele aanvragers. DHI is geen eenvoudig programma. Demonstraties vinden vaak plaats in verre landen en onder lastige omstandigheden. Dit maakt het moeilijk om de beoordelingscommissie voldoende zicht te geven op een goede afloop. Door gezamenlijk optreden van Cool Separations en Craeghs kon toch een kwalitatief goede aanvraag worden opgesteld die een positieve honorering opleverde. Ook tijdens de uitvoering van het project bleef Craeghs betrokken.  Dit bleek van grote waarde aangezien het project vertraging opliep en de vooraf opgestelde kostenbegroting aangepast moest worden. Vorig jaar is het DHI project succesvol afgerond en kon de maximaal toegezegde subsidie worden getoucheerd.

Subsidieregeling: DHI

De Demonstratieprojecten DHI regeling is er om het demonstreren van technologieën, kapitaalgoed of diensten in DHI-landen goedkoper te maken. Wat u wilt demonstreren moet nieuw op de markt zijn in het land waar u de demonstratie wilt houden. Ook is de omvang van het project beperkt, dit mag niet groter zijn dan noodzakelijk voor de demonstratie. Als u voldoet aan de voorwaarden is 50% subsidie van kosten mogelijk tot een maximum van € 200.000.

Meer weten?

Bent u van plan om een nieuwe techniek te introduceren in het buitenland? Neem dan contact met ons op en we kunnen in een vrijblijvend gesprek uw mogelijkheden doornemen. U kunt ook nog wat meer lezen over de DHI-regeling. U kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 010 – 243 06 53 of via email op info@craeghs.nl.

Feiten en cijfers
Projecttitel Demonstration project Acid Mine Drainage in South-Africa
Subsidieregeling DHI Demonstratieproject
Projectpartners
Subsidieverstrekker

Laatst gewijzigd 16 februari 2021.