Afbeelding WBSO kosten-uitgaven vs. forfaitair

Veel extra subsidie beschikbaar via REACT-EU

15.11.2020

Om de economische klap van de coronacrisis op te vangen lanceert de Europese Unie het herstelpakket REACT-EU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe). Totaal bestaat dit pakket uit € 52,5 miljard. De gelden worden beschikbaar gesteld binnen al bekende EFRO- programma’s zoals OP Zuid, OP Oost, OP Noord en Kansen voor West II, waardoor de verwachting is dat deze snel kunnen worden besteed. De focus voor REACT-EU is ‘groen’ en ‘digitaal’, daarmee wil de EU de economie veerkrachtig herstellen.
De extra middelen worden in Nederland verdeeld aan de hand van de vier EFRO-regio’s. Hieronder staat aangegeven welke provincie onder welke regio valt en wat op dit moment bekend is over de verdeling van extra gelden.

Regio Provincie Extra budget
OP Zuid Zeeland, Noord-Brabant en Limburg € 50 miljoen
Kansen voor West II Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland € 90 miljoen
OP Oost Overijssel en Gelderland € 80 miljoen
OP Noord Groningen, Drenthe en Friesland Nog niet bekend
Snel schakelen

Omdat de EU een snel herstel uit de crisis voor ogen heeft, is één van de voorwaarden van REACT-EU dat 80% van de extra middelen, uit de eerste tranche, in 2021 al wordt weggezet (en dus uiterlijk in 2023 is besteed). De verwachting is dan ook dat REACT-EU al in het eerste kwartaal van 2021 voor aanvragen wordt opengesteld (sommige regio’s willen uiterlijk 1 februari 2021 al van start). REACT-EU is met name gericht op het innovatieve MKB dat bij voorkeur onderdeel uitmaakt van een samenwerkingsverband en al in een (ver)gevorderd stadium van een project zit. Eén van de selectiecriteria zal de aansluiting met regionale maatschappelijke doelen zijn, zoals innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

En nu?

Craeghs volgt de ontwikkelingen inzake REACT-EU op de voet en heeft veel ervaring met EFRO-programma’s. Wij helpen u graag verder om een REACT-EU aanvraag voor één van bovenvermelde regio’s in te dienen. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley, waarvoor OP Zuid subsidie is verkregen.