Meer informatie bekend over de REACT-EU

22.01.2021

Er is meer informatie bekend over het herstelpakket REACT-EU waar wij ook al in november over spraken. Totaal bestaat dit pakket uit € 52,5 miljard. De gelden worden beschikbaar gesteld binnen al bekende EFRO- programma’s zoals OP Zuid, OP Oost, OP Noord en Kansen voor West II. Het geld zal worden verdeeld volgens een ‘first-come first-serve’ principe. De openstellingsdata, welke nu bekend zijn, verschillen per regio, zie de tabel hieronder.

Regio Provincies Openstellingsdatum Extra budget
OP Zuid Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 01 maar 2021 € 50 miljoen
Kansen voor West II Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland 15 februari 2021 € 90 miljoen
OP Oost Overijssel en Gelderland 01 april 2021 € 80 miljoen
OP Noord Groningen, Friesland en Drenthe Nog niet bekend € 50 miljoen
Focus

Icoon DoelwitDe focus voor REACT-EU is ‘groen’ en ‘digitaal’, daarmee wil de EU de economie veerkrachtig herstellen. Maar elke regio heeft ook zo zijn eigen focus gelegd:

  • OP Zuid heeft twee lijnen
    • Focus op de nieuwe Regionale Strategie voor Slimme Specialisatie Zuid-Nederland (RIS3): innovatief en breed MKB gericht op vergroening en digitalisering;
    • Focus op toekomstgerichte vernieuwing voor het brede MKB;
  • Kansen voor West II focust zich op het stimuleren van een circulaire economie door bijvoorbeeld afval en reststoffen om te zetten in opgewaardeerde producten;
  • OP Oost heeft een uitgesproken focus op hoge TRL projecten, dus een focus op commercialisering. Hierdoor ligt er meer nadruk op de uitrol van innovatie dan op het ontwikkelen van nieuwe innovaties;
  • OP Noord moet de inrichting nog verder specificeren, maar al de extra gelden naar verwachting koppelen aan de huidige VIA regeling.
En nu?

De verwachting is dat REACT-EU al in het eerste kwartaal van 2021 wordt opengesteld. REACT-EU is een relatief “snel” herstelprogramma en om hoog te scoren op de selectiecriteria maakt u deel uit van een samenwerkingsverband in een gevorderd stadium van een project met aansluiting op maatschappelijke doelen zoals de overgang naar een koolstofarme economie. Om enige kans te maken moet u op de short-list van een van de regio’s komen te staan.

Craeghs volgt de ontwikkelingen inzake REACT-EU op de voet en heeft veel ervaring met EFRO-programma’s. Wij helpen u graag verder om een REACT-EU aanvraag voor één van bovenvermelde regio’s in te dienen. Neem contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Bekijk ook eens ons project Aqua Valley, waarvoor OP Zuid subsidie is verkregen.