OPZuid weer bijna open: wat maakt een aanvraag succesvol?

18.09.2023

We kondigden het vorige maand al aan: de najaarsopenstelling van het OPZuid-programma gaat bijna open! Met de OPZuid kunnen samenwerkende mkb’ers 35% tot maximaal €1 miljoen subsidie (+ eventuele provinciale cofinanciering) aanvragen voor projecten die bijdragen aan lokale doelstellingen. Van 2 oktober tot en met 17 november 2023 kunnen samenwerkingsverbanden van innovatieve mkb’ers in Zuid-Nederland (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg) weer gebruik maken van deze aantrekkelijke subsidieregeling.

Maar hoe zorg je voor een zo hoog mogelijke slagingskans?

 

Tips and Tricks

Bij een OPZuid-aanvraag komt heel wat kijken. Omdat de projecten redelijk groot zijn, worden er veel details gevraagd in het projectplan. Een succesvolle aanvraag begint dan ook met een goede, tijdige voorbereiding. Stimulus heeft echter ook een aantal tips meegegeven om de kans op een succesvolle aanvraag te vergroten:

  • Maak het project concreet, compact en compleet;
  • Wees ‘to the point’ bij het schrijven van het projectplan. Verwerk enkel informatie in het plan die noodzakelijk is voor een adequate beoordeling van het project (‘need to know’ in plaats van ‘nice to know’) en vermijd herhalingen en wollig taalgebruik;
  • Gebruik foto’s, tekeningen, schema’s, etc. ter illustratie van de innovatie en het gebruik van de innovatie in de praktijk;
  • Identificeer bij de risicoanalyse alle relevante risico’s (technologisch, markt, etc.) en benoem concrete mitigerende maatregelen;
  • Onderbouw het financieel en economisch perspectief met concrete rendementsberekeningen (bijvoorbeeld berekeningen van de netto contante waarde). Ga hierbij niet enkel uit van algemene macro-economische ontwikkelingen maar kijk ook naar de specifieke business-case van de aanvragers;
  • Voorkom bij de beschrijving van de markt en marketingstrategie een analyse van de totale potentiële afzetmarkt (‘total addressable market’), maar richt u vooral op een beschrijving en onderbouwing van dat deel van de markt waar het project zich met de te ontwikkelen producten of diensten in eerste instantie op zal richten (‘target market’);
  • Kwantificeer zoveel mogelijk de mate van de maatschappelijke impact en duurzame ontwikkeling. Gebruik hiervoor tools als een levenscyclusanalyse.

 

Interesse in de OPZuid?

Gelukkig hoeft u de aanvraag van een OPZuid subsidie niet alleen te doen. De adviseurs van Craeghs hebben veel ervaring met het OPZuid-programma en staan u graag bij. Wilt u weten of uw project past binnen de doelstelling van deze regeling? Of wilt u meer gedetailleerd weten wat de voorwaarden zijn voor de subsidie? Neem dan contact met ons op om uw mogelijkheden te bespreken. We zijn bereikbaar op 010 – 243 06 53 en via info@craeghs.nl. Benieuwd naar de OPZuid in de praktijk? Kijk dan ook eens naar het klantverhaal van Mentech, SARA, Ipse de Brugge en het LUMC.